Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Pyhän sapatin alkaessa auringon laskiessa 10.1.2020, nousi täysikuu suurena ja komeana korkeuksiin. UUden ja Vanhan Testamentin ennustukset ajastamme ovat täyttymässä! Pimeys peittää kansat, mutta valkeus koittaa niille, jotka Kristuksen paluuta odottavat.

Oletko valmis viimeisten päivien yllätyksiin?

”Varmasti, Herra YHVH (Yehovah) ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.” Aamos 3:7.

Viimeisten päivien ennustukset ovat vauhdilla täyttymässä. EU on hajoamassa, kun Englanti vihdoin siitä eroaa. Jumalan sana seisoo vahvana: ”Ne eivät yhdisty toisiinsa, kuten rautakaan ei yhdisty saveen.” Daniel 2:43, joka tarkoittaa rautaisen Rooman raunioille syntyneiden itsenäisten valtioiden Eurooppaa. Näiden valtakuntien aikana Jeesus tulee, jae 44! Suursodan syttymisen vaara on nyt suurempi kuin aikoihin, kun USA ja Iran uhittelevat toisiaan vastaan, sillä ”pakanakansat ovat vihastuneet, mutta Sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka Sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka Sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.” Ilm.11:18. Jesuiittapaavi on suurella vimmalla korottamassa pakanallista sunnuntaitaan koko maailman lepopäiväksi, mutta Israelin Jumala julistaa, että antakaa Hänelle kunnia ja pitäkää Hänen lakinsa pyhänä, katso Ilm.14:6-7. ”Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja Hänen liittonsa arkki näkyi Hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.” Ilm.11:19. Tässä mainitussa liitonarkissa on täsmälleen sama kymmenen käskyn laki, jonka YHVH antoi kansalleen Siinain vuorella tehdessään liiton heidän kanssaan. Jumalan lain neljäs käsky ”Muista pyhittää sapatin päivä …” ”Remember the sabbath day…” 2Moos.20:8, perjantain auringonlaskusta lauantain auringonlaskuun, on se alkuperäinen viikkopyhä, jonka Jumalan kanssa liiton tehneet todelliset kristityt pyhittävät (Hebr.10:16–17). Antikristuspaavin opit ja lait eivät sinua pelasta, älä anna Saatanan vietellä itseäsi kadotukseen, turvaa Jumalan sanaan, se ei koskaan petä.

Tässä muutamia Yehovah'n sanansaattajan todistuksia valmistautumiseksi aikamme lopputapahtumiin kirjasta MARANATA Herramme tulee, s. 175-176:

”Koetusajan lopputapahtumat ja valmistautuminen hädän aikaa varten on selvästi esitetty. Mutta suuret joukot tietävät näistä totuuksista yhtä vähän, kun jos niitä ei olisi koskaan ilmoitettu. Saatana on valmiina hävittämään jokaisen vaikutuksen, joka antaisi ihmisille viisautta pelastumiseen, ja hädän aika yllättää heidät valmistautumattomina.

Lähestyessämme tämän maailman historian loppua meidän tulee erityisesti tutkia viimeisiä päiviä koskevia ennustuksia. Uuden testamentin viimeinen kirja on täynnä totuutta, jota meidän on tarpeellista ymmärtää.

Niiden ylevien sanomien, jotka on annettu asianmukaisessa järjestyksessään Ilmestyskirjassa, tulee olla ensisijalla Jumalan lasten mielessä.

Kallisarvoinen aika kuluu nopeasti, ja on olemassa vaara, että monet menettävät ajan, joka tulisi käyttää Jumalan langenneelle maailmalle lähettämien sanomien julistamiseen. Saatana iloitsee nähdessään ihmisten huomion suuntautuvan toisaalle sen sijaan, että sen tulisi keskittyä ikuisia asioita koskevien totuuksien tutkimiseen.

Maailmalle tulee esittää Kristuksen todistus, luonteeltaan ylevin todistus. Ilmestyskirjassa on mitä kallisarvoisimpia, innoittavimpia lupauksia samoin kuin mitä pelottavimpia ja vakavimpia varoituksia. Eivätkö ne, jotka sanovat tuntevansa totuuden, ole halukkaita lukemaan todistusta, jonka Kristus antoi Johannekselle? Siinä ei ole arvailua, ei tieteellistä petosta. Siinä on totuuksia, jotka koskevat nykyistä ja tulevaa onneamme. Mitä tekevät oljet jyvien seassa?

Vain ne, jotka ovat ahkerasti tutkineet Raamattua ja vastaanottaneet rakkauden totuuteen, tulevat varjelluiksi siltä väkevältä eksytykseltä, jonka valtaan maailma joutuu. Raamatun todistuksen avulla he tulevat huomaamaan valepuvussa olevan pettäjän. Kaikki tulevat koeteltaviksi. Tämä seulonta ilmaisee todelliset kristityt. Ovatko Jumalan lapset nyt niin lujasti asettuneet Hänen sanansa perustukselle, etteivät anna myöten aistiensa todistukselle? Tulevatko he sellaisessa koetuksessa pitämään kiinni Raamatusta?

”Etsikää Yehovah'aa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte Hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, ehkä te saatte suojan Yehovah'n vihan päivinä.” Sef.2:3.

Synti on melkein saavuttanut sille asetetut rajat. Maailma on täynnä sekasortoa, ja pian suuri kauhu valtaa ihmiset. Loppu on hyvin lähellä. Jumalan kansan tulisi valmistautua musertavaan yllätykseen, joka pian kohtaa maailmaa.

Pian on yllämme ”ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut”, ja me tarvitsemme sellaista kokemusta, jota meillä ei nyt ole ja jota monet ovat liian välinpitämättömiä hankkimaan. Usein tapahtuu, että vaikeuksia kuvitellaan suuremmiksi, kuin ne todellisuudessa ovat; mutta näin ei ole edessämme olevan ahdistuksen laita. Eloisinkaan esitys ei pysty kuvaamaan koettelemuksen suuruutta. Tuon koetuksen aikana täytyy jokaisen sielun seistä yksinään Jumalan edessä. ”Jos Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi – niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Yehovah – pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vaan itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä.” Hes.14:20.

Viimeinen suuri taistelu totuuden ja erheen välillä on Jumalan lakia koskevan pitkäaikaisen sodan loppukamppailu. Tämä taistelu on nyt alkamassa – taistelu ihmisten lakien ja Jumalan käskyjen välillä, Raamatun uskonnon ja taruihin turvautuvan perimätietouskonnon välillä.

Meidän tulisi tutkia niitä suuria totuuksia, jotka koskevat omaa aikaamme. Meidän tulisi rukoilla nyt entistäkin hartaammin, että olisimme valmiit kohtaamaan Jumalan suuren valmistuspäivän taistelut.

Ne, jotka antavat Jumalan hallita elämäänsä ja ohjata kulkuaan, seisovat vahvoina Hänen säätämiensä tapahtumien keskellä. Jeesus, joka kuoli heidän puolestaan, antaa heille innoittavan Henkensä, eivätkä he enää voimattomina tuijota omiin heikkouksiinsa ja puutteisiinsa. He ottavat tunnuksekseen taivaan vaakunan ja ryhtyvät taisteluun halukkaina työskentelemään ja uskaltamaan Jumalan tähden, sillä he tietävät, että Jumala kaikkivoipaisuudessaan täyttää kaikki heidän tarpeensa.”

Näillä profetian hengen sanoilla rohkaisen sinua, rakas ystävä antamaan koko elämäsi Jeesuksen Kristuksen hallintaan. Hänelle Jumala on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18). Hän on voittanut Perkeleen vallan (Hebr.2:14–15). Turvaa Jeesuksen nimeen, niin sinä pelastut tulevasta suuresta ahdingosta joka pian maanpiiriä kohtaa (Luuk.21:26).