Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Joulukaktuksemmekaan ei tiedä minä päivänä Jeesus syntyi, koska se innostui kukkimaan jo marraskuussa, tai ehkä se sittenkin tietää.

Kristillispakanallinen riemujuhla

Apostolinen seurakunta ei juhlinut Herransa Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivää, sillä he pitivät syntymäpäivien juhlintaa pakanallisena tapana. Mutta kirkon suuren luopumuksen myötä, jolloin syntyi Saatanan mestariteos katolinen kirkko paaveineen, kristinusko sekoitettiin pakanuuteen, silloin myös joulu lisättiin juliaaniseen kalenteriin.

PETRI PAAVOLA: "JOULUN ROOMALAINEN HISTORIA"

"Vuonna 354 Rooman piispa Liberius määräsi, että Jeesuksen virallinen syntymäpäivä oli joulukuun 25. päivä. Babyloniassa oli aurinkojumalan syntymäpäiväjuhla joulukuun 25. päivä. Joulukuun 25. päivä oli myös Mithran (persialaisten jumala) ja Rooman keisarin syntymäpäivä. Roomalaiset olivat tottuneet näihin pakanajuhliin eivätkä halunneet luopua niistä, siksi Rooman katolinen kirkko määräsi Jeesuksen syntymän ajankohdan väärään ajankohtaan, että se sai viettää tuttua pakanallista juhlaa, jonka nimen he korvasivat Jeesuksen syntymäjuhlaksi, mutta itse asiassa he jättivät paljon pakanallisia perinteitä joulujuhlaansa.

Katolisen ensyklopedian mukaan joulu (Kristuksen syntymäjuhla) ei ollut seurakunnan varhaisten juhlien joukossa. Katolinen ensyklopedia kertoo, että varhaisin merkintä Kristuksen syntymäjuhlasta on vuodelta n. 200 jKr. jolloin Aleksandrian Kleemens sijoitti Kristuksen syntymäjuhlan maaliskuun 28. päivälle. Samaan aikaan Kristuksen syntymäjuhlan ajankohdasta oli monenlaista tulkintaa, jotkut sanoivat Kristuksen syntyneen 20. toukokuuta ja jotkut sijoittivat Kristuksen syntymäajankohdan 19. tai 20. päivä huhtikuuta.” Olisi hyvä lukea koko artikkeli netistä osoitteella: ”kotipetripaavola.com/joulunroomalainenhistoria.html”.

Samoihin aikoihin pakanallinen aurinkojumalan viikkopyhä sunnuntai syrjäytti Luojan viikkosapatin langenneessa katolisessa kirkossa. Pakanallisuus suorastaan tulvi luopioseurakuntaan: Israelin Jumala YHVH vaihdettiin pakanajumalaan Pyhään Kolminaisuuteen ja kaste Jeesuksen Kristuksen kuolemaan (Ap.t.2:38, Room.6:3) väärennettiin Raamattuun kolmesti kastamiseksi Pyhään Kolminaisuuteen (Matt.28:19). Näin ollen joulun vietto Jeesus-lapsineen ja joulupukkeineen ja tonttuineen, kuuluvat erottamattomasti yhteen ja samaan Babylonin sekoitukseen.

Rakas ystävä, et voi palvella kahta herraa, Kristusta ja Saatanaa. Sinun on valittava, kumpaa haluat sydämestäsi palvella ja kumpaa vihata. ”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa (rahaa, rikkautta, ahneutta)” Matt.6:24. Kristuksen syntymäjuhla on muuttunut markkina/kulutusjuhlaksi. Kaiken nykyisen maallisen rihkaman keskellä Raamattu on kuitenkin pidettävä puhtaana Jumalan sanana. Siihen ei saa liittää vähänkään vertaa pakanuutta, sillä se pilaa puhtaan evankeliumin (Ilm.22:18–19). ”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ’Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani’. Sentähden: ’Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.’” 2Kor.6:14–18. Lähtekää ulos Babylonista! (Ilm.18:4).

Vielä 135 vuotta sitten joulu oli suurelta osin kristityille Kristuksen syntymäjuhla eikä suuri kulutusjuhla, joksi se on meidän aikanamme muuttunut. Vuoden 1884 tienoilla Jumalan sanansaattaja Ellen White antoi seuraavia ohjeita joulun viettoon: ”Joulukuun 25. päivää pidetään Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivänä, ja sen vietosta on tullut yleinen, suosittu tapa. Ei kuitenkaan ole mitään varmuutta siitä, että vietämme Vapahtajamme todellista syntymäpäivää. Historia ei tarjoa meille varmoja todisteita tästä. Raamattu ei kerro meille Kristuksen syntymän tarkkaa aikaa. Jos Herra olisi pitänyt tätä tietoa pelastuksemme kannalta välttämättömänä, Hän olisi puhunut profeettojensa ja apostoliensa välityksellä, niin että olisimme saaneet tietää asiasta kaiken. Raamatun vaikeneminen tästä asiasta kuitenkin osoittaa, että tieto on salattu meiltä meidän parhaaksemme.

… Jumala on salannut Kristuksen tarkan syntymäajan, jotta päivälle ei osoitettaisi kunniaa, joka kuuluu Kristukselle maailman Vapahtajana – Hänelle, joka kykenee täydellisesti pelastamaan kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen. Sielun tulee palvoa Jeesusta äärettömän Jumalan Poikana.

Maailma viettää lomapäivät kevytmielisyydessä ja kohtuuttomuudessa, mässäilyssä ja komeilussa. Tulevan joulun ja uudenvuoden tarpeettomiin huvituksiin haaskataan tuhansia dollareita. Meidän etuoikeutemme on kuitenkin olla noudattamatta tämän turmeltuneen aikakauden tapoja ja tottumuksia. Sen sijaan että käyttäisimme rahaa ainoastaan ruokahalun hemmottelemiseen tai tarpeettomiin koristuksiin ja vaatekappaleisiin, voimme tehdä tulevista lomapäivistä ajan, jolloin kirkastamme ja kunnioitamme Jumalaa.

Joulu- ja uudenvuodenjuhlat voidaan ja ne pitäisi järjestää niiden hyväksi, jotka kärsivät puutetta. Jumala saa kunnian, kun autamme lahjoillamme niitä, joilla on suuri perhe elätettävänä.

Vanhempien ei pidä omaksua kantaa, että kirkkoon sapattikouluoppilaiden iloksi tuotu joulukuusi olisi syntiä, sillä se voi koitua suureksi siunaukseksi (kuuseen ripustettiin lahjoituksia Herran työn tukemiseksi ja köyhien auttamiseksi, RKK'n huomautus). Pitäkää hyväntekeväisyyskohteet lasten mielessä. Pelkän huvittelun ei tule missään tapauksessa olla näiden kokoontumisten tarkoituksena. Vaikka jotkut saattavat suhtautua näihin tilaisuuksiin kevytmielisesti eikä Jumala pääse vaikuttamaan heidän mieleensä, ne ovat kuitenkin erittäin hyödyllisiä toisenlaisen luonteen ja mielen omaaville henkilöille. Olen aivan varma, että monille turmiollisille tilaisuuksille voidaan kehittää viaton vaihtoehto.

Kunpa taivaan kirjoihin merkittäisiin muistiin joulu, joka on ennennäkemätön niiden lahjojen vuoksi, jotka annetaan Jumalan työn tukemiseksi ja Hänen valtakuntansa rakentamiseksi.” Otteita Ellen Whiten todistuksista kirjasta ”Kodin ihanteita”, sivuilta 451–456. Jumalan siunausta sinulle!

Joulu juontuu pakanuudesta!

Joulun Jeesus on sunnuntain herra.