Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Langennut Lucifer on palava poroksi viimeisellä tuomiolla, eikä hänestä ole jäävä juurta eikä oksaa. Häntä kumartavat ovat silloin oljenkorsia, katso Malakian 4. luku.

Kun Kristus hylätään, hiipii spiritismitonttu tilalle

Siihen aikaan, kun Jumala herätti adventtiliikkeen julistamaan kolmen enkelin sanomaa valmistamaan tietä Jeesuksen II tulolle, Saatana herätti spiritismin uuteen eloon, eksyttääkseen niin monta kuin mahdollista kadotukseen. Tästä sielujen pettäjän turmiotyöstä todistaa sisar Ellen White Hengellisissä kokemuksissaan, sivuilla 290–295, seuraavaa:

”Minulle esitettiin koputusten viettelys. Minä näin Saatanalla olevan voiman kutsua esille olentoja, jotka tekeytyvät Jeesuksessa nukkuviksi sukulaisiksemme tai ystäviksemme. Saadaan näyttämään siltä, ikään kuin nämä ystävät todella olisivat saapuvilla. He toistavat eläessään puhumiaan sanoja, joita me olimme kuulleet, ja korvamme erottavat aivan saman äänensävyn, mikä heillä oli, kun olivat vielä elossa. Kaiken tämän tarkoituksena on eksyttää maailma ja johtaa ihmiset tähän harhauskoon.

Minä näin, että pyhien tulee saada perusteellinen tieto nykyisestä totuudesta, jota he ovat velvolliset Raamatulla puolustamaan. Heillä tulee olla selvä käsitys kuolleiden tilasta, sillä perkeleitten henget tulevat vielä ilmestymään heille sanoen olevansa heidän rakkaita ystäviään tai sukulaisiaan, ja ne julistavat heille epäraamatullisia oppeja. He tekevät, minkä vain voivat, herättääkseen ihmisissä myötätuntoa, ja he suorittavat sanojensa tueksi ihmetöitä pyhien nähden. Jumalan kansan tulee varustautua näitä henkiä vastaan sillä Raamatun totuudella, että kuolleet eivät tiedä mitään sekä että ne, jotka heille ilmaantuvat, ovat perkeleitten henkiä.

Meidän tulee huolellisesti tarkastaa toivomme perustusta, sillä me saamme vielä tehdä selkoa siitä Raamatulla. Tämä eksytys leviää, ja me joudumme vielä taisteluun sen kanssa kasvoista kasvoihin. Jollemme ole valmistautuneet siihen, lankeamme vihollisen ansaan ja tulemme voitetuiksi. Mutta jos osaltamme teemme mitä voimme ollaksemme valmiit taistelua varten, mikä on juuri tulossa, suorittaa Jumala osansa, ja Hänen kaikkivoipa käsivartensa on suojeleva meitä. Ennemmin Hän lähettäisi kaikki kirkkaudessa asuvat enkelinsä avuksi uskollisille sieluille heitä suojaamaan, kun sallisi Saatanan valheellisten ihmetöitten eksyttää heitä ja johtaa harhapoluille.

Minä näin sen nopeuden, millä tämä eksytys levisi. Sain nähdä salaman nopeudella kulkevan matkustajajunan. Enkeli pyysi minua katsomaan tarkkaan. Kiinnitin silmäni junaan. Näytti siltä, että koko maailma oli junassa. Sen jälkeen hän osoitti minulle junailijan, joka näytti komealta ja kauniilta henkilöltä, johon kaikki matkustajat katsoivat kunnioituksella. Hämmästyksissäni kysyin seurassani olleelta enkeliltä, kuka hän oli: ”Hän on Saatana. Hän on junailijana valkeuden enkelin muodossa. Hän on ottanut maailman vangiksensa. Heidät on jätetty voimallisen eksytyksen valtaan uskoaksensa valheen, jotta heidät tuomittaisiin. Tämä taas, joka on arvoltaan seuraava hänen jälkeensä, on koneenkäyttäjä, ja muilla hänen apulaisillaan on erilaisia tehtäviä ja virkoja, sen mukaan kun hän heitä tarvitsee. Ja kaikki he kulkevat salaman nopeudella turmiotaan kohden.”

Kysyin enkeliltä, oliko ketään jäänyt jäljelle. Hän pyysi minua katsomaan päinvastaiseen suuntaan, ja minä näin pienen joukon vaeltavan kaidalla polulla. He näyttivät kaikki olevan lujasti toinen toisiinsa yhdistetyt totuuden siteillä, mutta samalla he näyttivät väsyneiltä, ikään kuin olisivat kestäneet ankaria koetuksia ja taisteluita. Ja tuntui kuin aurinko olisi juuri tullut näkyviin pilven takaa valaisten heidän kasvojaan ja suoden heille riemuitsevan ilmeen, ikään kuin heidän voittonsa olisi jo ollut melkein saavutettu.

Minä näin, että Herra oli antanut maailmalle tilaisuuden huomata ansan. Jo sen, ettei tehdä erotusta hyvän ja pahan välillä, tulisi olla kristityille riittävänä todistuksena, vaikkei muuta todistusta olisikaan, paljastamaan vihollisen ansan. Saatana esittää, että Thomas Paine (katso tietoa hänestä Wikipediasta), jonka ruumis on jo muuttunut mullaksi ja joka herätetään kuolleista toisessa ylösnousemuksessa tuhannen vuoden kuluttua saamaan palkkansa ja kärsimään toisen kuoleman, on muka taivaassa erittäin korkeassa asemassa. Saatana käytti häntä maan päällä niin kauan kuin se oli mahdollista, ja nyt hän jatkaa samaa työtä sen väitöksen kautta, että Thomas Paine’llä on hyvin korkea ja kunnioitettu paikka taivaassa. Niin kuin hän opetti täällä, sanoo Saatana hänen opettavan myöskin taivaassa. On niitä, jotka ovat inhoten ja kammoten katselleet hänen elämäänsä ja kuolemaansa, samoin kuin hänen eläessään opettamiaan turmiollisia oppejakin, mutta jotka nyt antautuvat hänen opetettavikseen, hänen, joka oli yksi kelvottomimmista ja turmeltuneimmista maan päällä eläneistä ihmisistä, sellainen, joka halveksi Jumalaa ja Hänen lakiaan.

Hän, joka on valheiden isä, sokaisee ja eksyttää maailmaa lähettämällä enkelinsä puhumaan apostolien puolesta ja esittämään, että he vastustavat sitä, mitä he kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina maan päällä eläessään. Nämä valheen enkelit saattavat apostolitkin turmelemaan omia opetuksiaan ja julistamaan ne väärennetyiksi. Näin toimien Saatana tuntee mielihyvää, kun saa siten syöstä nimikristityt ja koko maailman epävarmuuteen Jumalan sanan suhteen.

Tämä pyhä kirja katkaisee hänen tiensä tehden turhiksi hänen aikeensa, ja senpä vuoksi hän johtaakin heitä epäilemään sen jumalallista alkuperää. Sitten korottaa hän uskottoman Thomas Paine’n ikään kuin tämä olisi kuoltuaan astunut taivaaseen ja nyt toimisi maailman opettajana pyhien apostolien kanssa, joita hän vihasi maan päällä ollessaan.

Saatana määrää jokaiselle enkelilleen tehtävän. Hän vaatii, että he kaikki noudattavat oveluutta, taidokkuutta ja kekseliäisyyttä. Muutamia heistä hän neuvoo suorittamaan apostolien osaa ja puhumaan heidän puolestaan, kun taas toiset näyttävät epäuskoisten ja jumalattomien ihmisten osaa, ihmisten, jotka kuolivat Jumalaa kiroten, mutta jotka nyt muka ovat sangen uskonnollisia. Mitään erotusta ei tehdä pyhimpien apostolien ja inhottavimpien epäuskoisten välillä. Molempien sanotaan opettavan samaa. On yhdentekevää, ketä Saatana käyttää puhetorvenaan, kunhan vain hänen aikeensa toteutuvat. Hän oli niin läheisessä yhteydessä Thomas Paine’n kanssa, tämän eläessä, auttaen häntä hänen työssään, että hänen on varsin helppoa täsmälleen tuntea ne sanat, joita Paine käytti. Hänen ei myöskään ole vaikeata muistaa sen miehen käsialaa, joka häntä niin uskollisesti palveli toteuttaen hänen aikomuksensa niin hyvin. Saatana saneli suuren osan hänen kirjoituksistaan, ja hänen on helppoa sanella mielipiteitä enkeliensä kautta nykyäänkin ja saada ne näyttämään siltä, kuin jos Thomas Paine, joka elossa ollessaan oli pahan nöyrä palvelija, olisi ne puhunut. Tämä on saatanan mestariteos. Tämä oppi kokonaisuudessaan, mikä otaksutaan olevan apostolien ja pyhien sekä kuolleitten jumalattomien ihmisten antamaa, on kotoisin suorastaan Saatanasta.

Sen seikan, että Saatana väittää hänen, jota hän niin suuresti rakasti ja joka vihasi Jumalaa niin täydellisesti, nyt olevan pyhien apostolien ja enkelien seurassa kirkkaudessa, pitäisi olla kylliksi poistamaan peitteen kaikkien silmiltä ja paljastamaan Saatanan pimeät ja salaperäiset työt. Todellisuudessa hän sanoo maailmalle ja epäilijöille: ei ole ensinkään väliä miten pahoja olette, ei ole väliä uskotteko tai oletteko uskomatta Jumalaan tahi Raamattuun. Eläkää, niin kuin haluatte, taivas on kuitenkin kotinne! Sillä kaikkihan tietävät, että jos Thomas Paine on taivaassa ja siellä sangen korkeassa asemassa, niin varmasti hekin sinne pääsevät. Tämä erehdys on niin räikeä, että jokainen, joka tahtoo, voi sen huomata. Saatana tekee nykyaikana Thomas Paine’n kaltaisten henkilöiden kautta juuri sitä, mitä hän on koettanut tehdä aina lankeemuksestansa saakka. Vallallaan ja petollisilla ihmeillään hän pyrkii repimään rikki kristittyjen toivon perustuksen, sammuttamaan auringonvalon, minkä tulisi loistaa heille heidän kulkiessa kaitaa tietä taivaaseen. Hän koettaa saada maailman uskomaan, ettei Raamattu ole innoitettu eikä tavallista kertomuskirjaa yhtään parempi, ja samalla hän asettaa spiritistiset ilmestykset Raamatun tilalle.

Siinä on välikappale, mikä on kokonaan Saatanan vallan ja valvonnan alainen, ja hän voi saada maailman uskomaan, mitä hän tahtoo. Kirjan, joka on tuomitseva hänet, ja hänen seuraajansa, hän heittää pimeyteen, jossa toivoo sen olevankin. Maailman Vapahtajan hän sanoo olevan vain tavallisen ihmisen. Kuten Jeesuksen hautaa vartioiva roomalainen vartioväki levitti sitä valheellista tietoa, minkä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat sen suuhun panneet, niin samoin koettavat nämäkin luuloteltujen henki-ilmestysten harhaanjohdetut seuraajaraukat väittää ja tehdä ilmeiseksi, ettei Vapahtajan syntymässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa ole mitään yliluonnollista. Syrjäytettyään Jeesuksen he kiinnittävät maailman huomion omaan itseensä, tunnustekoihinsa ja petollisiin ihmeisiinsä, mitkä muka ovat, kuten he esittävät, Kristuksen tekoja paljon suurempia. Siten maailma kiedotaan paulaan ja tuuditetaan turvallisuuden uneen, jottei se näkisi hirveätä pettymistään ennen seitsemän viimeisen vitsauksen vuodattamista. Saatana nauraa nähdessään suunnitelmiensa onnistuvan hyvin ja nähdessään koko maailman joutuneen ansaan.”

Taivaan Kuningatar - täyttä spiritualismia!