Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

TaivaanIsän päivä, sapatti, on maailman luomisesta ollut viikon seitsemäs päivä, perjantai-illasta lauantai-iltaan. Fotoart Reino Kuikka 2018

Raamatun sapatti on Isäni päivä

Maailma viettää isänpäivää sunnuntaina. Sunnuntailaki on aivan ovella. Sen valmistelut ovat jo erittäin pitkällä. Raamatun mukaan tuo Jumalan vastainen laki astuu voimaan ensiksi Amerikan Yhdysvalloissa ja sitten hyvin pian muualla maailmassa. Ilmestyskirja 13 on täyttymässä!

Minun Isäni on YHVH (Yehovah). Jeesus, Immanuel (Jes.7:14, Matt.1:23), on minun Isoveljeni (Matt.28:10, Hebr.2:11-18). Isän ja Pojan päivä on viikon seitsemäs päivä, perjantai-illasta lauantai-iltaan. Tämä päivä, jonka Isäni ja Isoveljeni pyhittivät lepopäiväksi luotuaan sitä ennen maailmamme kuudessa kirjaimellisessa päivässä, on myös Heidän valtakuntansa perustuslain IV käsky (2Moos.20:8–11). Jumala ei ole muuttanut sapattinsa pyhyyttä sunnuntaille. Raamatusta et löydä mitään tukea sille suurelle valheelle, jota laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi (2Tess.8:3), levittää. Päinvastoin, Jumala ennustaa ajastamme: ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat RIKKONEET LAIT, MUUTTANEET KÄSKYT, HYLJÄNNEET IANKAIKKISEN LIITON. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.” Jes.24:5-6. Jumala ei muuta täydellistä lakiaan (Psal.19:8).

Sapatti on Luojan asettama viikkopyhä. Sunnuntai on tavallinen arkipäivä, viikon ensimmäinen päivä, joka tiistaina maaliskuun 7. päivänä vuonna 321 langenneen kirkon ja Rooman keisarin toimesta ensimmäisellä sunnuntailailla korotettiin viikkopyhäksi Yehovah'n sapatin sijaan. Silloin täyttyi ennustus pienestä sarvesta, joka herjaten puhui (Dan.7:8,25). Jumalaa vastustava valta on tehnyt kalenteriin muutoksen: siirtänyt viikonpäivien järjestystä päivällä taaksepäin niin, että maanantaista tuli viikon ensimmäinen päivä, saaden oikean viikon ensimmäisen arkipäivän, sunnuntain, viikon viimeiseksi päiväksi eli valesapatiksi. Langennut Lucifer toivoo tällä muutoksellaan kristittyjen hyväksyvän paremmin pian voimaan saattamansa sunnuntailain, vetoamalla luomiskertomuksessa asetettuun sapattiin. Muutos katoliseen kalenteriin vanhalla mantereella tehtiin vuoden 1973 alussa. Näin täyttyi jälleen ennustus herjaten puhuvasta pienestä sarvesta: ”Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. HÄN PYRKII MUUTTAMAAN AJAT JA LAIN…” Dan.7:25. Keskiviikko julistaa yhä, mikä päivä on oikean viikon seitsemäs päivä, josta Jumalan lain neljäs käsky meitä yhä muistuttaa.

Mitä Isä sanoo päivästään, jonka Hän luomisessa asetti?

”Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska Hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka Hän oli tehnyt.” 1Moos.2:3.

”Muista pyhittää lepopäivä (perjantai-illasta lauantai-iltaan). Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Yehovah'n (YHVH) sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askareita toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Yehovah (YHVH) teki taivaat ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi; sentähden Yehovah (YHVH), siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.” 2Moos.20:8–11.

”Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Yehovah (YHVH), joka pyhitän teidät.” 2Moos.31:13.

”Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen IKUISENA LIITTONA.” 2Moos.31:16.

Kaikki pelastetut viettävät oikeaa sapattia uudeksi luodussa maassa halki ikuisuuksien, sillä se on Yehovah'n valtakunnan perustuslain IV käsky: ”Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha (hepr. ”basar” = liha, ihmiskunta) kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Yehovah (YHVH).” Jes.66:23.

"Ja pyhittäkää minun sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen Yehovah (YHVH), teidän Jumalanne.” Hes.20:20.

Minun Jumalani on Israelin Jumala YHVH, eikä Kolminaisuus, Babylonin jumala.

Langennut Lusifer on sunnuntain herra. Häntä ei kannata palvoa, sillä Saatana ei pelasta ketään, päinvastoin, hän viettelee kadotukseen. Hän teeskentelee olevansa Jumalan enkeli (2Kor.11:14).

”Mikä on minulle pyhitettyä, sitä sinä halveksit, minun sapattini sinä rikot.” Hes.22:8.

Kun Jeesus ennusti Jerusalemin piirityksen ja temppelin tuhon, joka tapahtui vuonna 70, ja joka ennustus on samalla maailman lopputapahtumiin liittyvä Jumalan käskyt pitävään kansaan kohdistuva vainon aika juuri ennen Jeesuksen toista tulemista, Hän kehotti omiaan rukoilemaan: ”Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.” Matt.24:20. Meitä tullaan vainoamaan juuri sen tähden, että pyhitämme Yehovah'n sapatin, emmekä pakanallista alkuperää olevaa sunnuntaita.

Yehovah'n sapatti on annettu niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, eli ihmistä varten: ”Ja Hän sanoi heille: Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten.” Mark.2:27. ” ”Ja Hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan.” Apt.18:4. Sunnuntain pyhittäjät väittävät, että Raamatun sapatti oli vain juutalaisia varten, joka väite on suoraan valheen isästä (Joh.8:44).

”Ihmisen Poika on sapatin Herra.” Matt.12:8, sillä Isä on luonut kaiken Poikansa kautta: ”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on” Joh.1:3. ”Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen. Ja Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.” Kol.1:14–17.

Siunattua Isänpäivää eli sapattia; perjantai-illasta lauantai-iltaan!