Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jeesuksen tuloa ei langennut Luciferkaan kykene matkimaan. Foto: Reino Kuikka 2007

Raamattu julistaa Jeesuksen paluuta

 

SUURI HERRAN PÄIVÄ TULEE YLLÄTTÄEN TÄLLE MAAILMALLE

Jeesus vertaa tulemustaan vedenpaisumukseen: ”Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Matt.24:37–39.

Vedenpaisumuksesta pelastui ainoastaan Nooa ja hänen perhekuntansa, yhteensä kahdeksan sielua. Nooa saarnasi evankeliumia tulevasta Kristuksesta sekä tulevasta tuhotulvasta 120 vuotta, samalla rakentaen pelastuksen arkkia. Ihmiset vain nauroivat ja pilkkasivat häntä. Kun tulva alkoi, he eivät enää pilkanneet, vaan pakenivat vuorille vesimassoja pakoon. Silloin arkin ovi oli jo suljettu, eikä kukaan voinut enää paeta arkkiin ja pelastua.

Samoin lähes 200 vuotta on saarnattu Jeesuksen toista tuloa, mutta ihmiset eivät halua kuulla siitä, sillä heidän tulisi luopua tämän maailman iloista ja aarteista ja rakastamistaan synneistä, ollakseen valmiit Vapahtajansa tulolle. He mieluummin hylkäävät pelastuksen lahjan ja kuuntelevat taruja: ”Rauha, rauha. Ei hätää mitään”. Mutta yhtä varmasti kuin vedenpaisumus tuli, on myös Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuva.

JEESUKSEN TULEMUS ON TÄMÄN MAAILMAN LOPPU

Pietari kirjoittaa ajastamme juuri ennen Jeesuksen tuloa: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ”Missä on lupaus Hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta.” Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.” 2Piet.3:3-7.

Vuodesta 1843 Kristuksen herättämä adventtikansa on odottanut Herransa ja Vapahtajansa paluuta hakemaan pyhät taivaskotiin, mutta Jumala on suuressa armossaan ja rakkaudessaan antanut tuhoutuvalle maailmallemme lisäaikaa kääntyä hänen puoleensa voidakseen pelastua:

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.” 2Piet.3:9–13.

Myös Paavali julistaa Herran päivää, joka tulee suurena yllätyksenä jumalattomalle maailmalle: ”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet ole tarvis kirjoittaa: sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia; me emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme, ja olkaamme raittiit.” 1Tess.5:1-6.

EDESSÄ ON SUURI AHDISTUKSEN AIKA

Suurta Herran (YHVH) päivää edeltää suuri ahdistuksen aika, joka alkaa armonoven sulkeuduttua tältä maailmalta. Sitä ennen väärää sapattia, sunnuntaita, pakottava laki on jakanut ihmiset kahteen luokkaan, niihin, jotka pitävät Yehovah'n käskyt, ja niihin, jotka ihmispelosta alistuvat antikristuksen määräysvallan alle.

”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri Enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.” Dan.12:1.

”Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina (perjantai-illasta lauantai-iltaan). Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” Matt.24:20–22. Jeesuksen omat sanat seuraajilleen todistavat, että YHVH ei ole muuttanut IV käskyn sapattiaan sunnuntaille. Ahdistuksenkin aikana Jumalan käskyt pitävä kansa pyhittää luomisessa asetetun sapatin perjantai-illasta lauantai-iltaan.

SEITSEMÄN VIIMEISTÄ VITSAUSTA

Samoin kuin Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta seitsemän vitsauksen kautta jotka kohdistuivat vain egyptiläisiin; samoin Hän on vapauttava sapattia pitävän kansansa sunnuntain pitäjien vainosta seitsemän viimeisen vitsauksen kautta. Suuri vaino Jumalan käskyt pitävää kansaa kohtaan ja seitsemän vitsausta sunnuntain pyhittäjiä kohtaan, muodostavat suuren ahdistuksen, jonka kaltaista ei koskaan ole ollut.

ENSIMMÄINEN VITSAUS

”Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän vihan maljaa maan päälle”. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljan maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.” Ilm16:1-2. Paavinvallan merkki on sunnuntai, paavinvallan kuva on siihen ekumeniassa liittynyt luopioprotestanttisuus.

TOINEN VITSAUS

”Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.” Ilm.16:3.

KOLMAS VITSAUS

”Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: ”Vanhurskas olet Sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta Sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet.” Ja minä kuulin alttarin sanovan: ”Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat Sinun tuomiosi.” Ilm.16:4–7.

NELJÄS VITSAUS

”Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, Hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet Hänelle kunnian.” Ilm.16:8–9.

VIIDES VITSAUS

”Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.” Ilm.16:10–11.

KUUDES VITSAUS

”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. – Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! – Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi on Harmagedon.” Ilm.16:12–16.

Lohikäärme on tämän maailman ruhtinas, Saatana, ja peto on paavinvalta (Ilm.13:2). Väärä profeetta on Saatanan hengen vallassa oleva luopiovalta, josta on tullut pedon kuva (Ilm.13:14), ja joka julistaa edustavansa tosi kristillisyyttä. Väärä profeetta on antikristukseen ja maalliseen valtaan yhtynyt, Israelin Jumalasta Yehovah'sta luopunut protestanttisuus.

SEITSEMÄS VITSAUS

”Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: 'Se on tapahtunut'. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että Hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri.” Ilm.16:17–21

SAATANA ESIINTYY KRISTUKSENA

Ennen oikean Kristuksen tuloa itse Saatana ilmestyy mahtavana, Kristuksen kaltaisena henkiolentona, joka julistaa muuttaneensa sapatin pyhyyden sunnuntaille. Hän tuomitsee jyrkästi ne uskolliset sielut, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko (Ilm.14:12), lietsoen yhä suurempaa vihaa uskollisia kohtaan.

”Jos silloin joku sanoo teille: ”Katso, täällä on Kristus”, tahi: ”Tuolla”, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: ”Katso, Hän on erämaassa”, niin älkää uskoko.” Matt.24:23–26.

JEESUKSEN TULOA EI SAATANAKAAN KYKENE MATKIMAAN

”Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.” Matt.24:27. Jeesuksen tulo on mitä julkisin, näkyvin ja kuuluvin tapahtuma. Sitä ei kukaan voi jäljitellä. Mutta pedon merkin ottanut maailma vastaanottaa riemuiten valekristuksen, sillä he ovat hylänneet Jumalan sanan ja pitäneet Raamattua satukirjana. ”Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.” Matt.24:28.

”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” Matt.24:29–30. Silloin uskolliset riemuitsevat: ”Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra (Yehovah), jota me odotimme: Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka Hän toi.” Jes.25:9. Aamen.