Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Aikamme pelottavat tapahtumat ovat Jeesuksen tulon merkkejä. Kaikki silmät saavat nähdä Hänet, kun Hän saapuu Isänsä kirkkaudessa valkopilven päällä yhdessä miljardien loistavien pyhien enkeleidensä kanssa pasuunan soidessa.

Ihmisten huomio maailman tapahtumissa

Jännittynyt tilanne idän ja lännen välillä, Amerikan totutuista normeista poikkeava presidentti, EU:n ja Englannin brexit-kamppailu, maailmanlaajuinen ilmastonmuutos-kampanja ja veriset julmuudet ovat päivittäistä uutisaineistoa. Maailman nykytila kertoo Jeesuksen tulon läheisyydestä. Elämme nyt ajassa (2019), josta Raamatun Jumalan herättämä adventtikansa on 176 vuotta maailmaa varoittanut: ”Tehkää parannus, sillä Jeesus tulee ja se on tämän maailman loppu…”

Ellen G. Whiten todistuksia siitä, että elämme juuri nyt siinä ajassa jolloin maailma on joutumassa suureen kriisiin, juuri ennen Jeesuksen II tuloa:

”Pian syntyy vakavia rauhattomuuksia kansojen kesken – rauhattomuuksia, jotka eivät pääty, ennen kuin Jeesus tulee. Meidän tulee liittyä yhteen lujemmin kuin koskaan aikaisemmin ja palvella Häntä, jolla on valtaistuimensa taivaassa ja jonka kuninkuus on yli kaiken. Jumala ei ole hylännyt kansaansa, ja meidän voimamme on siinä, ettemme hylkää Häntä.”

”Jumala tuomitsee maan. Sotien melske ja sanomat sodista sekä tuhoisat tulipalot ja tulvat osoittavat selvästi, että vaivan aika, joka vain pahenee loppua kohti, on hyvin lähellä. Meillä ei ole yhtään aikaa hukattavana. Sodan henki kuohuttaa maailmaa. Danielin kirjan 11. luvun profetiat ovat hyvin lähellä lopullista täyttymystään.”

"Pian kansojen väliset erimielisyydet puhkeavat esiin voimalla, jota emme nyt pysty aavistamaankaan. Nykyhetki kiinnostaa suunnattomasti kaikkia ihmisiä. Hallitsijoiden ja valtiomiesten, luottamustehtävissä olevien ja päättäjien; kaikkien ajattelevien ihmisten huomio kiinnittyy maailman tapahtumiin. He katselevat kansojen välillä vallitsevia kireitä, levottomia suhteita. He tarkkailevat voimaa ja vauhtia, jolla kaikki tapahtuu, ja tajuavat, että jotakin suurta ja ratkaisevaa on tapahtumassa: maailma on joutumaisillaan valtavaan kriisiin.”

”Jumala on armossaan antanut meille lisäaikaa. Meidän tulee nyt käyttää kaikki taivaasta saamamme voimat työhön niiden hyväksi, jotka hukkuvat tietämättömyyteensä. Emme saa viivytellä. Totuutta tulee julistaa maan pimeimmässäkin kolkassa. - - Meillä on tehtävänämme suuri työ, joka on annettu nykyisen totuuden tunteville.”

”Maailmanhistorian viimeiset tapahtumat ovat tulvillaan sotia. Ihmisiä koettelevat kulkutaudit, vitsaukset ja nälkä. Syvyyksien vedet tulvivat yli äyräidensä. Tulipalot ja tulvat tuhoavat ihmisten omaisuuden ja vievät heidän henkensä. Meidän tulisi valmistautua niitä asuinsijoja varten, jotka Kristus on mennyt valmistamaan Häntä rakastaville. Siellä saamme levon maan vaivoista ja taisteluista.” Profetian hengen todistukset ovat Ellen G. Whiten kirjasta ”MARANATA Herramme tulee”, sivulta189.

Kuten huomaat, nämä runsaat sata vuotta sitten julkaistut todistukset ovat nyt toteutumassa! Yehovah'n meille antama lisäaika on umpeutumassa, Jeesus tulee: ”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin Hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan” Matt.16:27. ”Niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus” Matt.24:27. ”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja Hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat heidän valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin” Matt.24:30–31. ”Katso, Hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka Hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat Hänen tullessansa. Totisesti, aamen” Ilm.1:7.

JEESUKSEN TULO ON MITÄ NÄKYVIN JA KUULUVIN TAPAHTUMA. Jotkut sunnuntaikirkot opettavat ”salaista tempaamista”, jotkut Jeesuksen ilmestymistä siellä ja täällä, älä usko heitä; he ovat vääriä profeettoja ja vääriä Kristuksia, katso Matt.24:4,5,11,23–26! Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua, maranata!