Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Aadamin ja Eevan avioliitto kuvaa Kristusta ja hänen puhdasta seurakuntaansa. Kuva 7 osaisesta teoksesta Luomisviikko, päivä 6. Kullervo Kuikka 2001

Kristillinen avioliitto kuvaa Kristusta ja Hänen seurakuntaansa

Kaikkitietävä Jumala (1Sam.2:3) näkee lopun alusta. Jo ennen maailmamme luomista YHVH tiesi ihmisen lankeavan syntiin. Ennen maailmamme luomista Hän ainosyntyisen Poikansa kanssa suunnitteli ainutlaatuisen tavan, millä pelastaa syntiin langenneen ja kadotukseen tuomitun ihmisparan. Suuri ja ihmeellinen pelastussuunnitelma ilmaistaan jo miehen ja naisen luomisessa.

”Ja Jumala sanoi: 'Tehkäämme ihminen (adam) kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen (adam) omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet (englanniksi: him,) loi; mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät', 1Moos.1:26–27. Tässä ”ihminen”, hepreaksi hä-ä-däm eli adam, on maskuliininen ja tarkoittaa näin ollen miestä, Aadamia, joka ”on Jumalan kuva ja kunnia; mutta nainen (kreikaksi gyne) on miehen kunnia (1Kor.11:7).

Miksi Jumala teki maan tomusta Aadamin (1Moos.2:7)? Ihmisparin langettua syntiin, Jumala sanoi miehelle: ”Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.” 1Moos.3:19. Tämäkin osoittaa, että ihmistä luodessaan Luoja otti huomioon ihmisparin tulevan lankeemuksen.

NAISEN LUOMINEN SEURAKUNNAN KUVAKSI

Vertaa naisen luomista siihen, miten Jeesus lunasti itselleen seurakunnan, sillä miehen ja naisen välinen avioliitto kuvaa Kristuksen ja Hänen seurakuntansa välistä liittoa (Efes.5:22–32). ”Niin Yehovah Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen (Jeesus kutsuu kuolemaa uneksi Joh.11:11), ja kun hän nukkui, otti Hän yhden hänen kylkiluistaan, ja täytti sen paikan lihalla. Ja Yehovah Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka Hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.” 1Moos.2:21–22. Kristuksen morsian eli seurakunta koostuu Hänen verellään puhtaaksi pestyistä uskovaisista, niin kuin Efesolaiskirjeestä luimme. ”Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät Hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet Hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä Hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä” Joh.19:33–34. Näin selvästi Raamattu rinnastaa miehen ja naisen välisen avioliiton (1Moos.2:24) Kristuksen ja Hänen seurakuntansa väliseen liittoon (Luuk.22:20). Niinpä Jeesusta kutsutaan Aadamiksi: ”Niin on myös kirjoitettu: ’Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu’; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.” 1Kor.15:45,47.

Jumalan suunnitelmissa miehen ja naisen välisessä avioliitossa mies on perheen pää ja pappi (1Tim.3:4), niin kuin Jeesus Kristus on seurakuntaperheen pää ja ylimmäinen pappi: ”Kun meillä siis on ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.” Hebr.4:14.

KUNNES KUOLEMA HEIDÄT EROTTAA

Kristuksen ja Hänen seurakuntansa liitto kestää aina Hänen toiseen tulemiseensa saakka (Matt.28:20), ja siitä hamaan ikuisuuteen, sillä pian Hän tulee hakemaan kaikkien aikojen pelastettunsa taivaskotiin (1Tess.4:16). Tämän vertauskuvana miehen ja naisen välinen avioliitto on tarkoitettu kestävän eliniän, eli siihen asti kunnes toinen puolisoista kuolee. Kun mies yhtyy vaimoonsa, he tulevat yhdeksi lihaksi (1Moos.2:24, Matt.19:5-6).

Kun uskollinen aviopari herätetään kuolleista Jeesuksen tullessa noutamaan omansa taivaskotiin (Joh.14:1-3), niin jatkavatko he avioelämäänsä taivaassa? ”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa.” Matt.22:29–30.

HÖLTYNEET AVIOSITEET

Suomessa noin joka toinen avioliitto päättyy eroon. Se on valtava määrä, ja se kertoo suuresta luopumuksesta Jumalasta. Suomen lipussa on tunnuksena risti, joka kertoo, että maamme kansan enemmistö on ollut kristittyjä. Nykyään kouluissa opetetaan uutta uskontoa, kehitysoppia, joka on tehokkaimpia tapoja erottaa kansa Jumalasta. Keväisin ei kouluissa saa enää laulaa suvivirttä, ei ainakaan säkeistöjä, joissa kiitetään Raamatun Jumalaa. Poika ei saa enää olla poika eikä tyttö saa olla tyttö. Lapsia rohkaistaan seksikokeiluihin itsensä kanssa. Sitten ollaan huolissaan lasten kasvavista mielialahäiriöistä! Milloinkohan enemmistö tai vähemmistö kansasta alkaa vaatia Kristuksen ristin poistamista valtakunnan lipusta? Kehitysoppiuskonto opettaa että ihminen on kehittynyt apinasta, apina taas jostain alemmasta päätyen alkulimaan, ja maailmankaikkeus on syntynyt alkuräjähdyksestä miljardeja vuosia sitten. Tähän uskontoon ei tarvita Jumalaa eikä Hänen lakiaan. Olosuhteet ja luonnon valinta paikkaavat hylätyn Jumalan jättämän aukon. Jumalaton ihminen ei tiedä mikä on oikein ja mikä väärin. Seurauksena on luonnon vastainen elämä, joka lopulta johtaa tuhoon (Sananl.14:12). On unohdettu se totuus, että avioliitto on pyhä liitto, Luojan säätämä, ja pyhänä se on pidettävä. ”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.” Sanl.14:34. Raamattu on paras parisuhdeneuvoja onnelliseen ja pysyvään avioliittoon. Lue Korkea Veisu, Laulujen laulu, engl. Song of Solomon, niin huomaat miten suloinen miehen ja naisen välinen kristillinen rakkaus voi olla!

VAIN YKSI SYNTI VOI KATKAISTA AVIOSITEET

Luojan säätämä avioliitto on elinikäinen: ”Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Matt.19:6. Vain uskottomuus aviolupaukselle voi katkaista aviositeet elossa olevien puolisoiden väliltä, jolloin petetty osapuoli on vapaa uuteen avioliittoon. ”Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.” Matt.19:9.

Aiheeseen liittyvä uskonpuhdistaja Martti Lutherin selitys Matt.5:32 uudelleen avioitumisesta hänen kirjastaan ”Kristuksen vuorisaarna, sivulta 135: ”Mutta, kysyt sinä, eikö siis ole mitään syytä olemassa, jonka tähden mies ja vaimo saisivat erota ja mennä uuteen avioliittoon? Tähän vastaan minä: Kristus määrää tässä ja Matt.19.luvussa ainoastaan yhden pätevän syyn s.o. huoruuden ja tekee tämän johtopäätöksen Mooseksen lain nojalla, joka rankaisee huoruuden kuolemalla. Koska nyt kuolema yksinänsä erottaa ja purkaa avioliiton, niin on se, joka on tehnyt huorin, myös jo erotettu, ei ihmisten kautta vaan Jumalan kautta, ja hän ei ole ainoastaan erotettu puolisostansa vaan myös tästä elämästä. Aviorikoksen kautta on hän näet itse eronnut puolisostansa ja rikkonut aviositeet sekä siten menettänyt elämän, niin että hän Jumalan edessä on jo kuollut, vaikkapa tuomari ei tuomitsekaan häntä kuoleman rangaistukseen. Koska nyt Jumala itse tässä määrää avioeron, niin tulee toinen puoliso täten vapaaksi, niin että hän ei ole velvoitettu pitämään uskotonta puolisoansa puolisonansa, jollei hän itse sitä halua.”

Samoin Jumalan sanansaattaja Ellen Golden White selittää Jumalan lakia avioerosta ja uudelleen avioitumisesta: ”Nainen on saattanut saada laillisen eron miehestään maan lakien mukaan olematta silti Jumalan silmissä ja korkeamman lain mukaan avioerossa. Vain aviorikos voi saattaa miehen ja vaimon sellaiseen asemaan, että he voivat Jumalan silmissä olla vapaita avioliittolupauksestaan. Vaikka maan lait voivatkin myöntää avioeron, he ovat kuitenkin vielä aviomies ja aviovaimo Raamatun valossa ja Jumalan lakien mukaan.

Näin, ettei sisar N:llä vielä toistaiseksi ole oikeutta mennä naimisiin toisen miehen kanssa. Mutta jos hän tai kuka tahansa toinen nainen saisi laillisen avioeron sen perusteella, että hänen miehensä olisi syyllistynyt aviorikokseen, olisi vaimo silloin vapaa menemään naimisiin valitsemansa miehen kanssa.” EGW: Kodin ihanteita, s. 322.

”Juutalaisten keskuudessa mies saattoi erota vaimostaan täysin mitättömän syyn perusteella, ja nainen saattoi sitten mennä uudestaan naimisiin. Tämä käytäntö johti suureen kurjuuteen ja syntiin. Vuorisaarnassaan Jeesus teki selväksi, ettei aviositeitä voinut katkaista muu, kuin uskottomuus aviolupaukselle. Hän sanoi: ’Jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.’ Matt.5:32” EGW: Vuorisaarna, s.72.

FANAATTISUUS SOKAISEE YMMÄRRYKSEN

Olen 43 uskossaolovuoteni aikana tavannut joitakin uskonystäviä, jopa pienen SPA-seurakunnan, joille ei Jeesuksen selittämä Yehovah'n laki kelpaa, siksi he ovat sen muuttaneet oman lihallisen mielensä mukaiseksi. Heidän ihmiskäskynsä mukaan huorintekokaan ei katkaise aviositeitä puolisoiden väliltä; ei edes kuolema. Näin he osoittavat kuuluvansa osaksi sitä Jumalan vastaista valtaa, joka pyrkii muuttamaan ajat ja lain (Dan.7:25). Katolinen kirkko on Jumalan lain päämuuttaja. Se on poistanut II käskyn, joka kieltää palvomasta Jumalaa kuvien ja kuvapatsaiden välityksellä. Se on jakanut 10. käskyn kahdeksi käskyksi. Se on poistanut käskyjen tärkeitä perusteluja Yehovah'n laista. Se on muuttanut sapatin pyhyyden lauantailta sunnuntaille valtansa merkiksi. Se on muuttanut VII käskyn ”Älä tee huorin” merkityksen: ”Tämän vuoksi myös kerran sovittu avioliitto on ikuisesti pätevä, eikä pätevästi solmittua avioliittoa voida purkaa.” Katolinen kirkko – Wikipedia / Avioliiton sakramentti.

Antikristuksen käsitys, että aviorikos ei katkaise aviositeitä puolisoiden välillä, merkitsee sitä, että puoliso on sidottu huorin tekevään puolisoonsa loppuiäkseen. Tämä Jumalan lain muutos on yhtä paha rikos, kuin sapatin pyhyyden muuttaminen lauantailta sunnuntaille, ”Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.” Jaak.2:10.

Jos vaimosi haluaa hylätä sinut ja yhtyä vieraaseen mieheen, niin silloin vaimosi ei enää ole sinun vaimosi. Hän on katkaissut aviositeet, jotka sitoivat teidät toisiinne. Ellei hän kadu tekoaan eikä halua jatkaa avioelämää vain sinun kanssasi, olet vapaa pyytämään Jumalalta itsellesi uuden puolison, joka on sinulle sopiva. Voit sen hyvällä omallatunnolla tehdä. Jumala on vastaava rukoukseesi. Kun saat uuden vaimon, et silloin ole kahden vaimon mies, vaan uusi vaimosi on silloin ainoasi. Jos joku kieltää näin eronnutta menemästä uudelleen naimisiin ja syyttää sinua huorinteosta langettaen jumalansa kirouksia päällesi; älä kuuntele häntä, hän opettaa riivaajien oppeja: ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin.” 1Tim.4:1-3.

MITEN USKOTTOMUUS AVIOLIITOSSA RINNASTUU SEURAKUNNAN USKOTTOMUUTEEN?

Jos seurakunta luopuu Kristuksesta ja yhtyy ekumeniassa langenneisiin kirkkoihin, silloin seurakunta tekee hengellisesti huorin (Jeremia 3. luku). Jos seurakunta näin paaduttaa sydämensä jatkaen huorintekoaan ja alkaa erottamaan Kristukselle uskollisia yhteydestään, on se katkaissut liitonsiteet Kristuksen kanssa ja yhtynyt Saatanaan. Silloin Kristus on hylkäävä syvälle langenneen seurakuntansa (Ilm.3:16) ja vievä uskollisen jäännöksen kanssa (Ilm.3:7–13) työnsä päätökseen hengessä ja totuudessa (Joh.4:23–24). Ellei katumaton hengellinen huoruus erottaisi seurakuntaa täysin Kristuksesta ja Hänen Jumalastaan, olisi Kristus yhä Katolisen kirkon pää (Ilm.17:1-6). Nyt Hän kutsuu omansa ulos tästä turmeltuneesta kirkosta ja siihen yhtyneistä muista langenneista kirkoista (Ilm.18:1-5).

”'Pysykää laissa ja todistuksessa!' Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole” Jes.8:20. Aamen.

Kuvaslaidi Amazing Word Ministries - videosta, jossa kerrotaan kuinka kristinusko ja pakanuus yhtyvät toisiinsa tullen yhdeksi hengeksi.

Ekumenia on hengellistä huoruutta