Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat Hänen sanaansa ja häpäisivät Hänen profeettojansa, kunnes Yehovah'n viha Hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut". 2Aikak.36:16.

EGW: SUURI TAISTELU, "Raamattu turvana", osa 5

"Kaikkien, jotka antavat arvoa iankaikkisille eduilleen, pitäisi olla varuillaan epäilyn hyökkäyksiä vastaan. Nämä hyökkäykset kohdistuvat itse totuuden tukipylväisiin. Mahdotonta on välttää aikamme epäuskon purevaa ivaa ja viisastelua sekä sen petollisia ja turmelevia oppeja. Saatana sovittaa kiusauksensa olosuhteiden mukaan. Oppimattomia hän ahdistaa ivalla ja halveksimisella, samalla kun hän oppia saaneille esittää tieteellisiä vastaväitteitä ja filosofisia todisteluja, joiden kaikkien tarkoituksena on herättää epäilyä tai ylenkatsetta Raamattua kohtaan. Kokemattomat nuoretkin luulevat olevansa oikeutettuja esittämään epäilyksiä kristinuskon perustotuuksien suhteen; ja pintapuolisuudestaan huolimatta tällä nuorison epäuskolla on vaikutuksensa. Tällä tavalla johdetaan monet halveksimaan isiensä uskoa ja pilkkaamaan armon Henkeä. Hebr.10:29. Epäuskon saastainen henki on turmellut monta lupaavaa nuorta, joiden elämästä odotettiin Jumalalle kunniaa ja maailmalle siunausta. Kaikki jotka luottavat ihmisjärjen kerskaileviin päätelmiin sekä kuvittelevat voivansa selittää jumalalliset salaisuudet ja löytävänsä totuuden ilman Jumalan viisauden apua, kietoutuvat Saatanan pauloihin.

Me elämme tämän maailman historian vakavinta aikaa. Ihmiskunnan kohtalo ratkeaa pian. Meidän nykyisestä menettelystämme riippuu oma tulevaisuutemme sekä toisten pelastus. Totuuden Hengen tulee saada johtaa meitä. Jokaisen Kristuksen seuraajan tulisi vakavasti kysyä: »Herra, mitä Sinä tahdot minun tekevän?» Meidän on tarpeellista paastoten ja rukoillen nöyrtyä Herran edessä ja paljon ajatella Hänen sanaansa, varsinkin sen kuvauksia tuomiosta. Meidän tulisi nyt pyrkiä saamaan syvä ja elävä kokemus jumalallisissa asioissa. Meillä ei ole varaa tuhlata hetkeäkään. Tärkeitä asioita tapahtuu ympärillämme. Me olemme Saatanan lumoamalla alueella. Älkää nukkuko, te Jumalan asettamat vartijat! Vihollinen väijyy lähellä, joka hetki valmiina hyökkäämään kimppuunne ja ottamaan teidät saaliikseen, jos tulette välinpitämättömiksi ja uneliaiksi.

Monilla on väärä käsitys todellisesta tilastaan Jumalan edessä. He onnittelevat itseään siitä, etteivät tee pahaa, ja unohtavat ne hyvät ja jalot teot, joita Jumala heiltä vaatii, mutta jotka he ovat laiminlyöneet. Ei riitä, että he ovat puita Jumalan puutarhassa. Heidän tulee hänen odotuksensa mukaan kantaa hedelmää. Hän pitää heitä vastuunalaisina kaiken sen hyvän laiminlyömisestä, mitä he olisivat voineet tehdä Hänen vahvistavan armonsa avulla. Taivaan kirjoihin heidät on merkitty maan laihduttajiksi. Tällaisten ihmisten asema ei kuitenkaan ole aivan toivoton. Jumala on rakkaudessaan pitkämielinen niitä kohtaan, jotka ovat väheksyneet Hänen laupeuttaan ja käyttäneet väärin Hänen armoaan. »Sentähden sanotaan: 'Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!' Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte,... ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.» Ef.5:14—16. 

Kun tulee koetuksen aika, silloin ilmenee, ketkä ovat ottaneet Jumalan sanan elämänsä ohjeeksi. Kesällä ei ole huomattavaa eroa ikivihreiden puiden ja muiden puiden välillä; mutta kun talven vihurit tulevat, jäävät ikivihreät puut muuttumattomiksi, muiden puiden menettäessä lehtensä. Samoin ei nyt voi erottaa nimikristittyä tosikristitystä, mutta hyvin lähellä on aika, jolloin ero tulee ilmeiseksi. Kun vastustus herää, kun uskon kiihko ja suvaitsemattomuus jälleen pääsevät valtaan ja syttyy vaino, silloin puolisydämiset ja tekopyhät horjuvat ja hylkäävät uskonsa; mutta tosikristityt pysyvät lujina kuin kallio; heidän uskonsa tulee vahvemmaksi ja heidän toivonsa kirkkaammaksi kuin menestyksen päivinä.

Psalmirunoilija sanoo: »Minä tutkistelen Sinun todistuksiasi.» »Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä; sentähden minä vihaan kaikkia valheen teitä.» Ps.119:99,104. »Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden.» »Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.» Sananl. 3:13; Jer.17:8."

Jumala siunatkoon sinua näillä Kristuksen Hengen innoittamilla sanoilla. Aamen!