Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Jokainen Jumalan sana on taattu; Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat", Sanl.30:5

EGW: SUURI TAISTELU, "Raamattu turvana, osa 4

"Useat Raamatun osat, jotka oppineet selittävät salaperäisiksi tai sivuuttavat vähäpätöisinä, ovat täynnä lohdutusta ja opetusta sille, joka on käynyt Kristuksen koulua. Yhtenä syynä siihen, miksi useilla jumaluusoppineilla ei ole selvempää käsitystä Jumalan sanasta, on se, että he sulkevat silmänsä niiltä totuuksilta, joita he eivät tahdo käytännössä seurata. Raamatun totuuden käsittäminen ei riipu niin paljon tutkijan järjen terävyydestä kuin tarkoituksen vilpittömyydestä ja vakavasta vanhurskauden kaipuusta.

Raamattua ei tulisi koskaan tutkia ilman rukousta. Pyhä Henki yksin voi auttaa meitä tajuamaan helposti ymmärrettävien asioiden tärkeyden ja estää meitä tulkitsemasta väärin vaikeasti tajuttavia totuuksia. Taivaan enkelien tehtävänä on meidän sydämemme valmistaminen käsittämään Jumalan sana niin, että sen kauneus valtaa meidät, sen varoitukset vaikuttavat meihin ja sen lupaukset elähdyttävät ja vahvistavat meitä. Meidän tulisi rukoilla psalmirunoilijan tavoin: »Avaa minun silmäni näkemään Sinun lakisi ihmeitä.» Ps. 119:18. Kiusaukset näyttävät usein vastustamattomilta, kun kiusaukseen joutuneet, laiminlyötyään rukouksen ja Raamatun tutkimisen, eivät voi helposti muistaa Jumalan lupauksia ja kohdata Saatanaa Raamatun aseilla. Mutta Jumalan enkelit ympäröivät niitä, jotka haluavat saada opetusta jumalallisissa asioissa; ja kun nämä henkilöt joutuvat hätään, enkelit johtavat heidän mieleensä niitä totuuksia, joita he tarvitsevat. »Kun vihollinen tulee niinkuin virta, niin Yehovah'n Henki nostaa lipun häntä vastaan.» Jes. 59:19, engl, käänn. muk.

Jeesus antoi opetuslapsilleen tämän lupauksen: »Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.» Joh. 14: 26. Mutta meidän on ensin kätkettävä Kristuksen opetukset sydämeemme, jotta Jumalan Henki voisi niistä muistuttaa vaaran aikana. Daavid sanoo: »Minä kätken Sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä Sinua vastaan.» Ps. 119:11." Aamen.