Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Tulta syöksevä lohikäärme on raivoissaan, sillä hän tietää, että hänen aikansa on vähissä. Fotoart: Reino Kuikka 2019

Sanoma Jumalalta juuri meidän sukupolvellemme!

Danielin kirjan luvuissa 2, 7 ja 8 annettujen näkyjen avulla Kristus johdattaa meidät toinen toistaan seuraavien maailmanvaltojen myötä nykyaikaan ja tästä vielä hamaan ikuisuuteen asti.

BABYLON = kultainen pää (luku 2), kotkansiipinen leijona (luku 7), luvun 8 näyn aikaan Babylon oli jo kukistunut.

MEEDO-PERSIA = hopeinen rinta ja kädet (luku 2), karhu hampaissaan kolme kylkiluuta (luku 7). kaksisarvinen oinas (luku 8).

KREIKKA = vaskinen vatsa ja lanteet (luku 2), nelipäinen pantteri, selässään neljä siipeä (luku 7), suurisarvinen kauris, jonka sarvi särkyi ja tilalle kasvoi neljä sarvea (luku 8).

ROOMA = rautaiset sääret ja saven ja raudan sekaiset jalkaterät ja varpaat (luku 2), hirmuinen, rautahampainen peto, päässään kymmenen sarvea, joista kolme reväistiin pois pienen sarven tieltä (luku 7). Sillä oli vaskiset kynnet, viittaa entisen suurvallan, Kreikan, kulttuurin vaikutukseen Roomassa, jonka kielet olivat latina ja kreikka.

PAAVINVALTA = pieni sarvi, jolla oli silmät ja herjaten puhuva suu (luku 7). Kreikan ja pakanallisen Rooman jatkumona Jumalaa vastustava sarvi on paavinvalta (luku 8), jolle oli säädetty valta-aika 1260 vuotta, Dan.7.:25, Dan.12:7, Ilm.11:2, Ilm.12:6, Ilm.12:14, Ilm.13:5. Se alkoi Itä-goottien karkotuksella Roomasta 538 jKr. ja päättyi 1798, jolloin paavi vietiin vankeuteen Ranskaan. Silloin paavinvalta koki kuolinhaavan, koska siltä otettiin valta pois joksikin aikaa, mutta sen kuolinhaava on parhaillaan paranemassa, sen keulakuvana valkoisiin pukeutunut jesuiitta-paavi!

Ilmestyskirja 13 kertaa näitä Danielin kirjan maailmanvaltoja, etenkin pienestä suureksi kasvavaa sarvea, ja antaa siitä lisätietoa, sekä toisesta, karitsansarvisesta pedosta. Meidän on tärkeä tietää keitä nämä pedot ovat ja millaisia ne ovat luonteeltaan Jumalaan nähden. Ne ovat myös Jeesuksen tulon merkkejä.

MERESTÄ NOUSEVA PETO

Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen (Ilm.1:1) 13. luvun alussa kerrotaan paavinvallasta: (1) ”Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. (2) Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. (3) Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.” (Ilm.13:1-3). 

Peto nousi merestä, meri kuvaa kansojen merta (Ilm.17:15). Kansat antavat pedolle vallan. Peto on paavinvalta. Pedon luonne perustuu pakanalliseen Kreikkaan (leopardi eli pantteri), pakanalliseen Meedo-Persiaan (karhu) sekä pakanalliseen Babyloniin (leijona). Paavi julistaa olevansa Kristuksen sijainen maan päällä ja pyrkii esiintymään koko kristikunnan keulakuvana, mutta todellisuudessa Kristuksen vastustaja lohikäärme eli Saatana on hänen jumalansa ja valtansa takuumiehenä.

Dan. 7. luvun pieni sarvi sekä Ilm.13. luvun ensimmäinen peto tarkoittavat paavinvaltaa:

1) Pieni sarvi puhuu sanoja Korkeinta vastaan (Dan.7:25) – Peto avaa suunsa Jumalaa pilkkaamaan (Ilm.13:6). 

2) Pieni sarvi soti pyhiä vastaan ja voitti heidät (Dan.7:21) – Peto käy sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät (Ilm.13:7).

3) Pienen sarven valta kesti 3 ½ vuotta (Dan.7:25) – Peto sai vallan 42 kuukaudeksi, joka on sama kuin 3 ½ vuotta (Ilm.13:5).

4) Pieni sarvi puhui herjaavia sanoja (Dan.7:8,20) – Peto puhui suuria sanoja ja pilkkapuheita (Ilm.13:5).

5) Pieni sarvi nousi Rooman vallan päätyttyä (Dan.7:7) – Peto nousee hajonneen Rooman valtaistuimelle (Ilm.13:2).

6) Sarvelta otettiin valta pois 1260 vuoden jälkeen (Dan.7:25) – Peto viedään 1260 vuoden täytyttyä vankeuteen (Ilm.13:5,10).

Ilm.13:3: ”Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. (4) Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ’Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?’ (5) Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. (6) Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkataksensa Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. (7) Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. (8) Ja kaikki maanpäällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan hamasta maan perustamisesta. (9) Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. (10) Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu: jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.”

Ilmestyskirja 13:1–10 kerrotun pedon tuntomerkit sopivat vain ja ainoastaan PAAVINVALTAAN, joka havittelee koko maailman herruutta. Paavinvalta edustaa Saatanan valtaa maanpäällä. Koko maailma kumartaa sitä valtaa, paitsi ne, joiden nimet ovat kirjoitetut teurastetun Karitsan elämänkirjaan.

”… mutta sen kuolinhaava parantui” (Ilm.13:3). Elämme parhaillaan ajassa, jolloin nämä sanat ovat toteutumassa. Tämä maailma ja sen johtajat, eri kirkkokunnat mukaan lukien, eivät ymmärrä mitä siitä seuraa, kun he antavat takaisin vallan pedolle, joka kidutti ja poltti elävältä kymmeniä ja kymmeniä miljoonia Kristuksen pyhiä ja toisinajattelijoita sille säädettynä 1260 vuoden aikana. Maailma tulee sen kyllä aikanaan tajuamaan, mutta se on oleva liian myöhäistä. Armonovet ovat jo silloin tältä maailmalta sulkeutuneet.

KARITSANSARVINEN PETO

Paavinvallalle säädetty aika alkoi 538 jKr. ja päättyi 1798 jKr.. Yksitoista vuotta aikaisemmin kun paavinvalta koki kuolinhaavan, hyväksyttiin nuoren nousevan maailmanmahdin, Amerikan Yhdysvaltojen, perustuslaki (17.9.1787). Jeesuksen Kristuksen ilmestys tuo esiin 13. luvussa uuden supervallan, karitsansarvisen pedon, joka nousee maasta: ”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme” (Ilm.13:11). Vainon vuosisatoina Brittein saarilta ja vanhalta mantereelta, Euroopasta, pakeni paavin vainoja pakoon uskovaisia uuteen maahan, Amerikkaan: ”Ja käärme syöksi kidastansa vaimon (Kristuksen seurakunnan) jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa” (Ilm.12:15–16). Amerikkaan paenneiden uskovien tähden Jumala siunasi nuorta kansakuntaa (karitsan sarvet), antoi sille vaurautta ja hyvinvointia. ”Tasavaltalaisuus ja protestanttisuus tulivat kansakunnan johtaviksi periaatteiksi. Ne ovat sen voiman ja menestyksen salaisuutena. Sorretut ja poljetut kaikkialta kristikunnasta ovat muuttaneet tähän maahan mielihalulla ja toiveikkaina. Miljoonat ovat matkanneet sen rantoja kohti, ja Yhdysvallat on noussut yhdeksi maapallon mahtavimmista valtakunnista”, Ellen G. White: Suuri Taistelu, s. 543.

”Ja se puhui niin kuin lohikäärme”. YHVH, Yehovah, ilmoittaa, että Jumalan siunaama Amerikka tulee luopumaan protestanttisuudesta ja samalla Raamatun Jumalasta. USA tulee muuttumaan paavinvallalle myönteiseksi ja sen neuvoja noudattavaksi hirmuvallaksi. Silloin kun Amerikka oli vielä aito protestanttinen valtakunta, sen ja Vatikaanin välissä vallitsi ylitsepääsemätön kuilu, mutta se kuilu on umpeutunut. Presidentti Ronald Reagan on jäänyt historiaan sillanrakentajana USA:n ja ”Pyhän istuimen” välillä paavi Johannes Paavali II aikana, solmimalla diplomaattisuhteet paavinvallan kanssa vuonna 1977.

Ilm.13:12: ”Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. (13) Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.” Elämme nyt ajassa, jolloin USA:n hallinto on alamainen paavinvallalle ja toimii sen ohjeiden ja käskyjen mukaan, jotka paavinvalta on saanut puolestaan lohikäärmeeltä, tämän maailman jumalalta. HAARP aseilla USA kykenee saamaan tulenkin lankeamaan taivaasta ihmisten nähden, sekä ilmastoaseilla synnyttämään luonnon katastrofeja. ”Ilmastonmuutos” hirmumyrskyineen, rankkasateineen, tuhotulvineen on lähtöisin langenneesta Lusiferista.

Läntisessä maailmassa vallitsee Lusiferin eli spiritismin ja katolisuuden ja luopuneen protestanttisuuden kolmiliitto. Tämä kolmiliitto vaikuttaa vahvimmin juuri Amerikassa levittäen vaikutustaan koko maailmaan, jae 14: ”Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.”

Pedon kuva on ekumeniassa paavinvaltaan yhtynyt luopunut protestanttisuus, joka on hylännyt YHVH’n lain ja tulee pakottamaan koko maailmaa kunnioittamaan paavinvallan lakia Jumalan lain sijasta, jae 15: ”Sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.” Langennut kerubi, Lusifer eli Saatana, haluaa koko maailmamme alamaisekseen. Hän ei halua, että kukaan syntinen ihminen turvaisi Kristukseen saadakseen syntinsä anteeksi ja pelastuakseen ikuiseen elämään. Raamatun Kristukseen turvanneet ovat hänelle vihollisia, jotka on raivattava pois hänen valtakunnastaan. Jumala on rakkaus, Hän ei halua tuhota ketään, vaan Hänen halunsa on että jokainen ihminen tekisi parannuksen ja pelastuisi (1Tim.2:3-4, 2Piet.3:9). Raamatun Jumala on pitävä huolta omistaan hädän päivänä (Psal.50:15). Jeesus Kristus on voittanut Saatanan vallan ja Saatana on raivoissaan, koska hän tietää että hänellä on vain vähän aikaa (Ilm.12:12)!

On kuitenkin surullista että valtaosa ihmisistä hylkää ainoan pelastuksen: Jeesuksen Kristuksen (Apt.4:12) ja ihmispelosta alistuu Lusiferin alaisuuteen, jakeet 16–17: ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.”

PEDON MERKKI

Ilm.13. peto on paavinvalta, joka koki 1798 kuolinhaavan, mutta sen kuolinhaava parani ja maa seurasi ihmetellen petoa (Ilm.13:3). Jos hylkäät sapatin Herran lain (Matt.12:8, Luuk.6:5, Mark.2:28), ja kumarrat sunnuntain herraa (Dan.7:25), suostumalla toimimaan pedon lakien mukaan, paavinvalta on ottanut sinut nimiinsä eli kuulut hänelle. Jumala paljastaa, että tämän Häntä vastustavan vallan nimen luku on 666.

Pian huipentuvassa viimeisessä taistossa on kyse nimenomaan Jumalan laista ja paavinvallan muuttamasta laista; kumman valitsemme, eli kumman lain otamme otsaamme ja/tai oikeaan käteemme. ”Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistutuksena sinun otsallasi, että YHVH’n laki olisi sinun suussasi”. 2Moos.13:9, Hebr.10:16. Kukaan taivaassa ja maanpäällä ei saa muuttaa yhtäkään Yehovah'n käskyä kymmenestä käskystä (2Moos.20:3-17). Joka rikkoo yhtä näistä kymmenistä, on syyllinen myös kaikkien muiden käskyjen rikkomiseen (Jaak.2:10). Paavinvalta on tehnyt ja tekee väkivaltaa Jumalan laille poistaen siitä toisen käskyn palvellakseen kuvapatsaita, se on muuttanut Yehovah'n luomisen muiston eli neljännen käskyn sapatin pyhyyden lauantailta pakanalliselle sunnuntaille ja jakanut kymmenennen käskyn kahteen osaan, saadakseen käskyjen määräksi kymmenen, pettäen miljardeja sieluparkoja. Kuitenkin tämä valta uskottelee olevansa kristillinen, ja pitää lahkolaisina ja sairaina sieluiltaan niitä, jotka eivät hyväksy hänen jumalattomuuksiaan, mutta turvaavat Jumalan sanaan.

PEDON NIMEN LUKU 666

Paavinvalta on pakanallisen Rooman keisarinvallan jatkumo puettuna valekristillisyyteen (Dan.8:9–12). Se on hengellispoliittinen valta. Tultuaan murhatuksi vuonna 44 eKr. Julius Caesar julistettiin Rooman valtion virallisella asetuksella jumalaksi. Samoin paavit ovat pitäneet itseään jumalina. Rooman keisareilta paavit ovat perineet nimen PONTIFEX MAXIMUS joka tarkoittaa sillanrakentajaa tämänpuolisen ja tuonpuoleisen välillä, eli hän on olevinaan välimies syntisen ihmisen ja Jumalan välillä. Jeesus Kristus on ainoa oikea välimies eikä kukaan muu (1Tim.2:5). Siksi että paavi on kiilannut itsensä Jeesuksen sijalle, eräs paavin ottamista arvonimistä on VICARIVS FILII DEI eli ”Jumalan Pojan Viransijainen”. Tähän arvonimeen Kristus viittaa Ilm.13:18: ”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

Joillakin roomalaisista kirjamista on myös lukuarvo, kuten V on viisi, I on yksi, jne. Laskemalla yhteen nimen VICARIVS FILII DEI kirjainten lukuarvon, saamme tulokseksi 666: V = 5, I = 1, C = 100, A = ei lukuarvoa, R = ei lukuarvoa, I = 1, V = 5, S = ei lukuarvoa, F = ei lukuarvoa, I = 1, L = 50, I = 1, I = 1, D = 500, E = ei lukuarvoa, I = 1., elikkä yhteensä 666. Katolinen kirkko on pyrkinyt kieltämään arvonimensä tämän tultua julki, niin kuin muutkin rikoksensa, mutta tiarassaan eli kolminkertaisessa kruunussaan arvonimi on ollut.

Saksalainen professori Andreas Helwig (1572–1643) oli se mies, jolla oli viisaus laskea pedon nimen luvun. Ole sinäkin viisas, valitse Kristus ja hylkää antikristus, et tule katumaan! Aamen.

Tehtävämme on julistaa kolmen enkelin sanomaa . . .

eikä sotkeutua ekumeniaan!