Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jumalalla tulee olemaan maan päällä kansa, joka pitää Raamattua ja yksin Raamattua kaikkien oppien mittapuuna ja kaikkien uudistusten pohjana. Fotoart: Reino Kuikka 2019

"Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa". Matt.24:35

Valtamedioilla on suuri vaikutus kansaan, siksi niillä on Jumalan edessä suuri vastuu siitä mitä ne kansalle syöttävät. Maassamme näyttää olevan vallalla darvinisliberaalinen antiraamatullinen ”totuusmedia”, jonka suu puhuu kuin lohikäärme. Raamatun totuudet tuntuvat olevan sille myrkkyä. Tämä valtamediassa vallitseva henki johtuu siitä, että YHVH, Yehovah, on ottamassa suojaavan peitteensä jumalattoman maailman yltä. Suuri ahdistuksen aika on lähellä, aivan oven edessä. Valtamediat kaikkialla maailmassa ovat valjastetut antikristuksen valtaan nostamiseen.

Raamattu on se lakikirja viimeisellä tuomiolla, jolla kaikki ihmiset punnitaan. Herramme Jeesus Kristus on se Sana (Raamattu), joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh.1:14, Luuk.24:44). Koko Raamattu alusta sen loppuun on yhtä kuin Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen Poika, jonka Hengen välityksellä Kristuksen valitsemat profeetat ovat Jumalan sanoman kirjakääröihin kirjoittaneet.

Apostoli Paavalinkaan kirjeet eivät ole hänestä itsestään, vaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta: ”Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky”, 1Kor.14:37. Tämän totuuden perustalla Päivi Räsänenkin rohkeasti seisoo. Taivaaseen nousseeseen Jeesukseen kohdistuva viha suuntautuu nykyään Hänen seuraajiinsa maan päällä. Väärä väännetään oikeaksi ja oikea vääräksi. Tällaisessa maailmassa on kuitenkin elettävä rauhassa muiden kanssa, mikäli se meistä riippuu (Room.12:18).

JEESUKSEN TODISTUS ON PROFETIAN HENKI

Meille on annettu turvaksi kaikkitietävän ja kaikkinäkevän Jumalan aina ajankohtainen Sana, joka ei muutu, sen takaajana on itse Raamatun Jumala. Jeesus lupaa lopunajassa elävälle kansalleen itse valitsemansa sanansaattajan välityksellä Jeesuksen Kristuksen todistuksen, joka on profetian henki: ”Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus”, Ilm12:17.  ”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon”, Ilm.14:12. ”Ja hän (enkeli Gabriel) sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaat ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!’ Vielä hän sanoi minulle: ’Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat’. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: ’Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki”, Ilm.19:9-10.

Viimeiselle herätysliikkeelle ja sen jäännökselle ennen Jeesuksen toista tuloa sen johtaja Jeesus Kristus antoi valitsemansa sanansaattajan Ellen Golden Whiten todistukset. Hänen kirjoitustensa tehtävänä on kirkastaa kansalle Raamattua, sen opetuksia, pelastuaksemme Jumalan säätämällä tavalla. Hänen kirjoitustensa opastuksella Raamattu tulee meille yhä rakkaammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Valtava ja suurenmoinen on se työ, jonka Kristus teki kansalleen sanansaattajansa välityksellä!

Hänen pääteoksestaan ”SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä” haluan lainata kirjoituksen RAAMATTU TURVANA josta olen ollut erityisen kiitollinen joutuessani myrskyihin vaellukseni aikana.

”Pysykää laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole”, Jes.8:20. Jumalan kansaa neuvotaan ottamaan Raamattu turvakseen väärien opettajien ja pimeyden henkien eksyttävää vaikutusta vastaan. Saatana käyttää kaikkia mahdollisia juonia, estääkseen ihmisiä tutustumasta Raamattuun, sillä sen selvät lausunnot paljastavat hänen petoksensa. Jumalan työn elpyessä Saatana aina tehostaa toimintaansa. Nyt hän valmistautuu kaikin voimin lopulliseen taisteluun Kristusta ja Hänen seuraajiaan vastaan. Viimeinen suuri petos on pian ilmaantuva. Antikristus on suorittava ihmeellisiä tekojaan meidän silmiemme edessä. Väärennys tulee niin paljon muistuttamaan oikeaa, että niitä on mahdoton erottaa toisistaan ilman Pyhän Raamatun apua. Sen sanalla on koeteltava jokainen väite ja jokainen ihme.

Ne, jotka koettavat noudattaa Jumalan kaikkia käskyjä, joutuvat kokemaan vastustusta ja pilkkaa. He voivat kestää vain pysymällä Jumalan yhteydessä. Voidakseen voitollisesti selvitä edessään olevasta koetuksesta, heidän täytyy ymmärtää Jumalan tahto sellaisena, kuin se on ilmaistuna Hänen sanassaan. He voivat kunnioittaa Häntä ainoastaan silloin, kun heillä on oikea käsitys Hänen luonteestaan, hallinnostaan ja tarkoituksistaan sekä toimivat niiden kanssa sopusoinnussa. Vain ne, jotka ovat varustaneet mielensä Raamatun totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä suuressa taistelussa. Jokaista koetellaan tällä tutkivalla kysymyksellä: »Onko minun toteltava Jumalaa enemmän kuin ihmisiä?» Ratkaiseva hetki on pian käsillä. Olemmeko laskeneet elämämme perustuksen Jumalan muuttumattoman sanan kalliolle? Olemmeko valmistuneet kestävästi puolustamaan Jumalan käskyjä ja Jeesuksen uskoa?

Ennen ristiinnaulitsemistaan Vapahtaja selitti opetuslapsilleen, että Hänen oli kuoltava ja noustava jälleen ylös haudasta; ja enkeleitä oli saapuvilla painaakseen Hänen sanansa heidän mieleensä ja sydämeensä. Mutta opetuslapset odottivat ajallista vapautusta Rooman ikeestä, eivätkä he voineet sietää sitä ajatusta, että Hän, johon heidän kaikki toiveensa keskittyivät, kärsisi häpeällisen kuoleman. Ne sanat, mitkä heidän olisi pitänyt muistaa, he unohtivat; ja kun koetuksen aika tuli, he olivat valmistumattomia. Jeesuksen kuolema teki tyhjäksi heidän toivonsa yhtä täydellisesti, kuin jos Hän ei olisi heitä ennakolta varoittanutkaan. Raamatun ennustukset ilmoittavat meille tulevaisuuden yhtä selvästi kuin Kristuksen sanat ilmoittivat sen opetuslapsille. Koetusajan lopputapahtumat ja valmistautuminen hädän aikaa varten on selvästi esitetty. Mutta suuret joukot tietävät näistä totuuksista yhtä vähän, kuin jos niitä ei olisi koskaan ilmoitettu. Saatana on valmiina hävittämään jokaisen vaikutuksen, joka antaisi ihmisille viisautta pelastumiseen, ja hädän aika yllättää heidät valmistumattomina.

Kun Jumala lähettää ihmisille varoituksia, jotka ovat niin tärkeitä, että ne esitetään keskitaivaalla lentävien pyhien enkelien julistamiksi, Hän odottaa, että jokainen järjellinen ihminen ottaisi niistä vaarin. Niiden kauheiden rangaistusten, joilla uhataan pedon ja sen kuvan kumartajia (Ilm. 14: 9—11), tulisi johtaa kaikki ahkerasti tutkimaan Raamatun ennustuksia, jotta kaikki saisivat selville, mikä on pedon merkki ja miten sen ottamisen voi välttää. Mutta suuret kansanjoukot kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Ajatellen viimeisiä päiviä apostoli Paavali selitti: »Aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia.» 2Tim.4:3. Se aika on nyt tullut. Monet vieroksuvat Raamatun totuutta, koska se on ristiriidassa syntisen, maailmaa rakastavan sydämen halujen kanssa; ja Saatana varustaa heidät niillä erheillä, joita he rakastavat.

Mutta Jumala tulee omistamaan maan päällä kansan, joka pitää Raamattua ja yksin Raamattua kaikkien oppien mittapuuna ja kaikkien uudistusten pohjana. Oppineiden mielipiteitä, tieteen johtopäätöksiä, kirkolliskokousten uskontunnustuksia tai päätöksiä, jotka ovat yhtä lukuisia  ja ristiriitaisia kuin ne kirkkokunnat, joita ne edustavat, enemmistön mielipidettä — ei mitään näistä eikä näitä kaikkia yhdessä ole pidettävä todisteena uskonnollisen opinkohdan puolesta tai sitä vastaan. Ennen kuin hyväksymme mitään oppia tai määräystä, on sen tueksi vaadittava selvä »Näin sanoo Herra»."

Jesuiittapaavi julistaa, että on vaarallista itsenäisesti tutkia Raamattua. Pelastua voi vain uskomalla kirkon opetuksiin. Hän on todella Luciferin sijainen maan päällä, joka toivoo ettei kukaan pelastuisi, vaan kaikki saisivat saman kohtalon kuin hänkin tulijärvessä. Älä usko häntä, pidä Raamattu turvanasi. Rukoile ja tutki sitä. Siinä on Henki ja Voima pelastuaksesi. Aamen.

Paavi haluaa uudenajan kirjan Raamatun sijaan

Jesuiitta-paaville ei kelpaa "vanhentunut Jumalan sana", mutta mitä sanoo Jumala: "Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala pois sen osan, mikä hänellä on elämänpuuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilm.22:19.