Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Luojan sapatin pyhät hetket alkavat perjantai-illasta ja päättyvät lauantai-iltaan. Sunnuntai on Jumalan kalenterissa yhä viikon ensimmäinen arkipäivä. Foto: Reino Kuikka 2019

360+4 päivän sapattikalenteri

Olen usean vuoden ajan tutkinut Raamattuun perustuvia kalentereita, sillä en mielelläni käyttäisi paavi Gregorius XIII kalenteria. Tuo paavi oli Jeesuksen Kristuksen ja hänen seuraajiensa verivihollinen, ja toisekseen, se kalenteri on Katolisen kirkon kalenteri enkä kuulu Katoliseen kirkkoon. Vuonna 1973 tapahtui kalenterimuutos Euroopassa ja myös Suomessa, jolloin viikon ensimmäisestä päivästä, sunnuntaista, tehtiin viikon seitsemäs päivä (Dan.7:25). Viimeistään silloin meidän seitsemännen päivän adventistiuskovaisten olisi pitänyt ottaa käyttöön Luojan kalenteri paavin kalenterin sijasta. Luomisessa YHVH (Yehovah) asetti taivaankappaleet osoittamaan aikoja, päiviä ja vuosia, 1Moos.1:14. Samoin maailmamme luomisessa Jumala sääti seitsenpäiväisen viikkorytmin, 1Mooses, luvut 1 ja 2. Jumala noudatti siinä ikuista maailmankaikkeuden perustuslakiaan, jonka keskeisin käsky, muista pyhittää viikon seitsemäs päivä, 2Moos.20:8–11, on alusta asti ollut myös keskeinen osa Luojan ennalta laatimaa maailmanhistorian kalenteria.

Muinaisilla israelilaisilla oli kuu/aurinkokalenteri viikkosapatteineen ja vuotuisine juhlasapatteineen, esimerkiksi 3Moos. luku 23. Vuoden 1843 suuren pettymyksen jälkeen Adventtiliikkeen uranuurtajat katsoivat Jumalan johdatuksella Karaite-juutalaisten kalenterista, minä päivänä Danielin kirjan 2300 vuoden päättyessä vuonna 1844 olisi Jom Kippur eli Suuri Sovituspäivä; se päivä oli 7. kuun 10. päivä, eli Gregoriaanisen kalenterin lokakuun 22. päivä, tiistai, vuonna 1844. Sinä päivänä he odottivat Jeesuksen tulevan tulella puhdistamaan maan ja vievän pelastettunsa taivaskotiin.

Danielin kirjan aikaprofetiat oli säädetty 360 päiväsen vuosikalenterin mukaan, jossa kuukaudessa oli 30 päivää, Dan.7:25, Ilm.12:6, 13:5, kuitenkin ne aikamäärät täyttyivät tarkalleen aurinkovuoden mukaan, joka on 365 vuorokautta, 6 tuntia, 9 minuuttia ja 10 sekuntia, eli pyöristettynä 365,25 päivää.

Arkeologisten löytöjen mukaan muinaisilla kansoilla oli käytössään 360+4 vuosikalenteri. Vuosi oli jaettu kahteentoista kuukauteen, neljään vuodenaikaan, ja vuodessa oli tasan viisikymmentä kaksi viikkoa. Kussakin kuukaudessa oli kolmekymmentä päivää. Kussakin vuodenajassa oli kolme kuukautta eli yhdeksänkymmentä päivää + yksi juhlapäivä, joka on siinä kalenterissa aina viikon seitsemäs päivä, sapatti.

Tässä kalenterissa vuosi alkaa aina viikon ensimmäisenä päivänä ja päättyy viikon seitsemäntenä päivänä. Samoin kaikki vuoden neljä vuodenaikaa alkavat aina viikon ensimmäisenä päivänä ja päättyvät viikon seitsemäntenä päivänä. Tämän nerokkaan 360+4 sapattikalenterin perustana on Raamatun luomiskertomus ja Yehovah'n lain IV käsky.

Kuinka sapattikalenteri ja vuodenajat kevät, kesä, syksy, talvi, saadaan kiertämään yhdessä aurinkovuoden kanssa tässä kalenterissa? Koska sapattikalenterivuodessa on 360+4 päivää ja aurinkovuodessa on 365,25 päivää, tulee sapattikalenteriin lisätä määrätyin aikajaksoin täysiä viikkoja. Neljä seitsemän vuoden jaksoa, eli 28 vuotta on juuri tällainen aikajakso, jolloin sapattikalenteri saadaan täsmäämään 28 aurinkovuoden kanssa. Tämä aikajakso on nimeltään ”Mazor Gadol”, englanniksi ”Major Cycle” eli suomeksi ”Suuri Kierto”.

28 aurinkovuodessa on 28 x 365,25 päivää, yhteensä 10227 päivää.

28 sapattikalenterivuodessa on 28 x 364 päivää, yhteensä 10192 päivää.

Sapattikalenterin Suuri Kierto on siis 35 päivää lyhyempi kuin aurinkovuoden Suuri Kierto, joten sapattikalenterin Suureen Kiertoon lisätään tasan viisi viikkoa, jolloin vuodenajat pysyvät aurinkovuosien kanssa samassa rytmissä. Suuressa Kierrossa on neljä seitsemän vuoden jaksoa. Niinpä nuo viisi viikkoa hajautetaan suureen kiertoon siten, että ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosiviikon, eli kunkin kolmen seitsenvuotisjakson loppuun lisätään yksi viikko ja neljännen vuosiviikon loppuun lisätään kaksi viikkoa.

Aurinkovuoden Suuri Kierto on 10227 päivää, eli 1461 viikkoa

Sapattikalenterin Suuri Kierto on 10192 + 35 päivää, yhteensä 10227 päivää, eli 1461 viikkoa

JUMALA JOHTI ADVENTTIKANSAA

Adventistiuranuurtajat valitsivat Jumalan johdatuksesta Karaite-juutalaisten kalenterin Jom Kippurin eli Suuren Sovituspäivän, joka oli seitsemännen kuun kymmenes päivä, eli tiistai lokakuun 22. päivä Gregoriaanisen kalenterin mukaan vuonna 1844. Karaite-juutalaisten kalenterin seitsemännen kuun ensimmäinen päivä oli viikon ensimmäinen päivä (sunnuntai), aivan niin kuin sapattikalenterissakin! Tämä ei ole sattumaa, vaan Jumalan johdatusta. Mutta Jeesus ei tullutkaan, niin kuin odottavat erheellisesti toivoivat, vaan tuosta päivästä alkoi tutkivan tuomion aika taivaan temppelin kaikkein pyhimmässä osassa (Ilm.14:7, 11:19). Vielä seuraavina seitsemänä vuotena, aina 22. lokakuuta, uskolliset odottivat Jeesuksen tulevan puhdistamaan maan tulella ja hakemaan pyhät taivaskotiin. Keskiyön huuto, suljettu ja avattu ovi sekä sapattitotuus olivat tuon seitsemän vuoden adventtisanoman julistuksen ydintä. Ainekset olivat valmiina sapattikalenterille!

Vuonna 1844, Suurena Sovituspäivänä 22.10., Jeesus avasi oven taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään osaan ja sulki oven sen pyhään osaan, alkaen Isä-Jumalansa edessä kaikkein pyhimmässä puhdistuksen sinne siirretyistä tunnustetuista synneistä, johon ylipapin tehtävät Jom Kippurina maallisessa pyhäkössä viittasivat. Se oli tutkivan tuomion päivä Israelille.

Seitsemän vuoden suljetun ja avatun oven sanoman odotetut päivämäärät:

I lisävuonna 1845 22.10 oli keskiviikko

II lisävuonna 1846 22.10 oli torstai

III lisävuonna 1847 22.10. oli perjantai

IV lisävuonna 1848 22.10. oli sunnuntai

V lisävuonna 1849 22.10. oli maanantai

VI lisävuonna 1850 22.10. oli tiistai, samoin kuin vuonna 1844

VII lisävuonna 1851 22.10. oli jälleen keskiviikko. Juuri sinä vuonna täyttyi 65 suurta kiertoa vuodesta 31, jolloin Jeesus kuoli ristillä täydellisenä uhrina meidän edestämme.

Seitsemän vuosijakson aikana, vuodesta 1844 vuoteen 1851, Jeesuksen tuloa odottavat ja pettymyksissä koulitut Kristuksen omat uskoivat Jeesuksen pikaiseen tuloon, sillä vielä 1850 sapatin saarnaaja Joseph Bates oli sitä mieltä, että toinen adventti voisi tapahtua 22.10.1851. Hän päätteli että ne uhrieläimen veren seitsemän pirskotusta armonistuimelle vuotuisena Suurena Sovituspäivänä kuvasivat heidän kokemuksessaan seitsemää perättäistä vuotta (3.Moos.16:14). Huomaa, he pitivät kiinni päivämäärästä 22.10. jokaisena seitsemänä lisäodotuksen vuotenaan. Uskon, että sekin tapahtui Jumalan Hengen johtamana. Rukoillen ja tutkien Raamattua uskollinen jäännös ymmärsi taivaallisen pyhäkön puhdistamisen todellisen merkityksen.

Jumala ohjasi kansaansa nuoressa adventtiliikkeessä. Näiden seitsemän vuoden aikana adventtiliikkeelle muodostui askel askeleelta ne ”nykyisen totuuden” opinkohdat, joita he lähtivät saarnaamaan kaikkialle maailmaan, ja joita tänäänkin yhä saarnataan lisättynä kullekin sukupolvelle kuuluvalla koettelevalla lisätotuudella. 

Kun useita vuosia sitten löysin Jumalan johdatuksesta sapattikalenterin ja laskin kuinka monta Suurta Kiertoa on vuodesta 31 vuoteen 1844, sain tulokseksi 64,75 suurta kiertoa, eli tasan yhtä vuosiviikkoa vaille 65 suurta kiertoa! Ihmettelin, mitä merkitsi seitsemän vuoden jakso vuodesta 1844 vuoteen 1851 adventtiliikkeen historiassa, jolloin 65 suurta kiertoa vuodesta 31 tulisi täyteen? Vastauksena rukoukseeni löysin netistä tietoa tästä adventtiliikkeen alkuhistorian merkittävästä vuosiviikosta, josta en aikaisemmin ollut kuullut mitään.

Havaintoni Suurista Kierroista vuodesta 1851 vuoteen 2131:

Vuonna 1851 22.10. olikin keskiviikko

Vuonna 1879 22.10. oli samoin keskiviikko

1) Vuonna 1907 22.10. oli tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä oli viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

2) Vuonna 1935 22.10. oli tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä oli viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

3) Vuonna 1963 22.10. oli tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä oli viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

4) Vuonna 1991 22.10. oli tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä oli viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

5) Vuonna 2019 22.10. on tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä on viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

6) Vuonna 2047 22.10. on oleva tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä tulee olemaan viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

7) Vuonna 2075 22.10. on oleva tiistai, jolloin Sapattikalenterin 7. kuun 1. päivä tulee olemaan viikon ensimmäinen päivä, aivan kuten vuoden 1844 kalenterissa!

Yhteensä erikoinen seitsemän Suuren Kierron jakso, joissa kaikissa seitsemännen kuun ensimmäinen päivä on 13.10. sunnuntai, ja Suuri Sovituspäivä on seitsemännen kuun kymmenes päivä tiistai, eli Gregoriaanisessa kalenterissa 22.10.!

Vuonna 2103 22.10. onkin oleva maanantai, viikon II päivä

Vuonna 2131 22.10. onkin oleva samoin maanantai, viikon II päivä

Vuodesta 31 vuoteen 1851 on 65 Suurta Kiertoa. Vuonna 2075 täyttyy seitsemän suuren kierron jakso, joissa kaikissa samat syksyiset päivämäärät kuin vuoden 1844 kalenterissa. Vuodesta 31 vuoteen 2019 tulee yhteensä 71 Suurta Kiertoa ja vuonna 2075 täyttyy 73 suurta kiertoa vuodesta 31, jolloin Kristus ristiinnaulittiin.

En ole tällä ihmeellisellä kalenterilöydölläni asettamassa Jeesuksen II tulon päiviä ja hetkiä, vaan osoittamassa sitä, kuinka tarkasti adventtiliikkeen tärkeät aikaprofetian 2300 vuoden laskelmat ja tapahtumat (Danielin 8. ja 9. luku) sopivat 360+4 sapattikalenteriin. Jeesus olisi voinut tulla jo vuosikymmeniä sitten, jollei adventtikansa olisi hylännyt vuoden 1888 yleiskokouksessa kahden veljen kautta annettua vanhurskauttamisen sanomaa. Jos adventtikansa olisi omaksunut sanoman, olisi työ päätetty muutamassa vuodessa ja Jeesus olisi voinut tulla. Elämme parhaillaan Jumalan armossaan antamaa jatkoaikaa (2Piet.3:9).

Tämän vuoden 2019 keväällä (sapattikalenterissani vuoden 1988 keväällä, koska 2019 – 31 = 1988), vuoden ensimmäinen päivä oli sunnuntai 14. huhtikuuta. Vuosi 1988 päättyy sapattina 25. huhtikuuta 2020. Tänä vuonna sapattikalenterini VII kuun ensimmäinen päivä, sunnuntai, on 13. 10. ja kymmenes päivä on 22.10., samoin kuin vuoden 1844 kalenterissa. Vuonna 2019/2020 Korona-virus pantiin vauhdittamaan Uutta Maailman Järjestystä.

Kalenterini perustana on vuosi, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi kolmantena päivänä kuolleista, eli vuosi 31 Danielin 2300 iltaa ja aamua aikaprofetian mukaan laskettuna (Dan.9:25–26), toisena perustana ovat vuodet 1844 – 1851 Adventtiliikkeen historiassa.

Tämä kalenteri on sapatti/aurinkokalenteri. ”Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo (Jumalan seurakunta) vaatetettu auringolla (kuvaa Jeesusta Kristusta ja hänen vanhurskauttaan, Mal.4:2), ja kuu hänen jalkojensa alla (VT:n varjoevankeliumi uhripalveluineen ja vuotuisine juhlineen, joka lakkasi todellisen uhrin, Jeesuksen Kristuksen kuollessa ristillä), ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä, Ilm.7:3-8).

71 Pitkää Kiertoa Golgatasta

Onko se sattumaa, vai Yehovah'n sallimaa? Tämä on Jeesuksen tulon merkki!

Tänään, 13.8.2019, alkava V kuukausi sapattikalenterissani

Sapattikalenterin kuudes kuukausi loppuu aina sapattiin.

Seitsemäs kuukausi alkaa aina viikon ensimmäisenä päivänä, joka tänä vuonna on 13.10. samoin kuin se oli vuonna 1844. Suuri Sovituspäivä oli tiistaina 22.10. samoin kuin tämän vuoden kalenterissa. Karaite-juutalaisten kalenteri perustui kuun ja auringon kiertoon, mutta tämä kalenteri seitsenpäiväisen sapatin ja auringon kiertoon. Molemmat kalenterit yhtyivät 13.10.1844. sen kuukauden 10. päivänä alkoi tutkivan tuomion aika taivaassa, jota myös pyhäkön puhdistamiseksi kutsutaan.