Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Silloin kun Jumala antoi ihmisille kirjoitustaidon, kirjaimet olivat symboolikuviokirjoitusta, jota luettiin oikealta vasemmalle. Kuvan kiveen piirtämäni Jahven nimi Muinais Hepreaksi oikealta vasemmalle kirjoitettuna: Hey Waw Hey Yad.

Ketä, keitä tai mitä Jumalaa palvelet? 

Nykyaikana tämä kysymys on erittäin ajankohtainen, ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta” (Matt.24:5). ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika” (1.Joh.2:18). Antikristuksen henki on langenneen Luciferin henki, joka on pyrkinyt korottamaan itsensä Jumalan vertaiseksi. Hän esiintyy jumalana, jota on palvottava ja jumaloitava ja toteltava. Väärentämässään Jumalan laissa hän, saatana, julistaa: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi: Sinulla ei saa olla muita jumalia” (Katolisen Jumalan kymmenen käskyä KKK 2051, 1. käsky). Tämä epäjumala on Lucifer eli "Pyhä Kolminaisuus".

Väärentämättömissä kymmenissä käskyissä Jumalan nimi YHWH (Jahve) mainitaan seitsemän kertaa. Vaikka Jumala kieltää ottamasta pois tai lisäämästä mitään hänen pyhään sanaansa (Ilm.22:18–19), on Raamatusta poistettu Jumalan nimi YHWH (Jahve tai Jehova) ja laitettu tilalle Herra! Vanhassa testamentissa Jumalan nimi YHWH kuuluisi olla noin 7000 kertaa. Niinpä Raamatussa olevista kymmenistä käskyistäkin on rohjettu poistaa Jumalan pyhä nimi. Minulla on ”Hebrew-English Old Testament”, jossa Jumalan nimi on niin kuin sen kuuluukin olla. YHWH tarkoittaa: Hän on.

Näin kuuluvat 10 käskyä heprean kielestä sanasta sanaan englanniksi käännettynä:

1. Not he-shall-be to-you gods other-ones before face-of-me.

2. Not you-shall-make for-yourself idol or-any-of image that in-the-heavens from-above or-that on-the-earth from-beneath or-that in-the-waters from-below to-the-earth. Not you-shall-bow to-them and-not you-shall-worship-them for I YHWH (Yahweh) God-of-you God jealous punishing sin-of fathers on children to third-ones and-to fourth-ones to-ones-hating-me but-showing love to-thousands to-ones-loving-me and-to-ones-keeping-of commandments-of-me.

3. Not you-shall-take name-of YHWH (Yahweh) God-of-you for-the-misuse for not he-will-hold-guiltless YHWH (Yahweh) who he-takes name-of-him for-the-misuse.

4. To-remember day-of the-Sabbath to-keep-holy-him six-of days you-shall-labor and-you-shall-do all-of work-of-you but-day-of the-seventh Sabbath to-YHWH (Yahweh) God-of-you not you-shall-do any-of work you or-son-of-you or-daughter-of-you manservant-of-you or-maidservant-of-you or-animal-of-you or-alien-of-you who within-gates-of-you for six-of days he-made YHWH (Yahweh) the-heavens and the-earth the-sea and all that in-them but-he-rested on-the-day the-seventh for this he-blessed YHWH (Yahweh) day-of the-Sabbath and-he-made-holy-him.

5. Honor father-of-you and mother-of-you that they-may-be-long days-of-you in the-land that YHWH (Yahweh) God-of-you giving to-you.

6. Not you-shall-murder.

7. Not you-shall-commit-adultery.

8. Not you-shall-steal.

9. Not you-shall-give against-neighbor-of-you testimony-of false.

10. Not you-shall-covet house-of neighbor-of-you not you-shall-covet wife of neighbor-of-you or-manservant-of-him or-maidservant-of-him or-ox-of-him or donkey-of-him or-anything that to-neighbor-of-you.

Jumalan laki, joka on tuomitseva meidät, joko ikuiseen elämään tai ikuiseen kadotukseen, ilmoittaa nimeltä hänet, jota meidän tulee Jumalana palvoa ja kunnioittaa: hänen seitsenkertainen nimensä on hepreaksi YHWH, englanniksi Yahweh ja suomeksi Jahve tai Jehova, ilmaistuna hänen ikuisessa laissaan, josta ei pieninkään kirjan muutu (Matt.5:17–19). Septuagintassa (LXX), joka on ensimmäinen Vanhan Testamentin käännös hepreasta kreikaksi, noin vuodelta 280 eKr., kääntäjät, luvultaan 70, pitivät Israelin Jumalan nimen niin pyhänä, että säilyttivät sen alkuperäisessä muodossa HWHY kreikankielisessä käännöksessään. Sellaista jumalaa, jonka nimi on Pyhä Kolminaisuus, ei Raamatun Jumala tunne (Luuk.13:27, Joh.8:44).

Ancient Hebrew on Luojamme ihmisille antama kieli, sillä se on muinaisin heprean kieli. Jeff A. Benner ja hänen ”The Ancient Hebrew Recearch Center” on tämän kielen tuntija, jonka esityksistä on paljon hyötyä Tenackin (Vanhan Testamentin) ja Jumalan tuntemisessa. Muinainen heprea oli piktograafista kirjoitusta, eli kirjaimet olivat graafisia piirroskuvioita, joilla oli omat merkityksensä jo sinällään. Kuvioita yhdistämällä muodostui sisältörikkaita sanoja ja lauseita. Tämän tekstimuodon tähänasti varhaisimmat löydöt ajoittuvat noin 2000 v. eKr.

Päälikuvaan olen piirtänyt kiveen Jumalani nimen HWHY (merkitsee: Hän on olemassa, tai, Hän elää) muinaisella heprealla, joka kirjoitetaan oikealta vasemmalle, joten kivessä Jumalan nimi on peilikuvana. Jumalani pyhän nimen neljään kirjaimeen sisältyy valaisevaa tietoa Jumaluudesta, sillä hepreankielessä nimi tarkoittaa kantajansa luonnetta. 

Yad = käsivarsi ja suljettu käsi. Merkitys: käsi, tehdä työtä, heittää, luoda, palvoa, jumaloida

Hey = mies kädet kohotettuna. Merkitys: katsoa, paljastaa, puhaltaa, hengitys, henkäys, henki

Waw = telttatikku (joilla teltta sidotaan tukevasti maahan), naula. Merkitys: lisätä, liittää, yhdistää

Hey = mies kädet kohotettuna. Merkitys: katsoa, paljastaa, puhaltaa, hengitys, henkäys, henki

Jumalan nimen piktograafisista kirjaimista olen löytänyt seuraavia sanomia Jumalasta:

”KÄTTÄ KATSO NAULAA KATSO.” ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2.Kor.5:19). ”Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko” (Joh.20:25).

”PALVO JA JUMALOI MIESTÄ KÄDET KOHOTETTUNA LISÄÄ MIES KÄDET KOHOTETTUNA.” Jumaluuteen kuuluvat Isä-Jumala ja hänen ainosyntyinen Poikansa. ”Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle. Että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt” (Joh.5:21-23).

Mies kädet kohotettuna on Henki: ”Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa” (Joh.4:24). Mooses sai olla Jumalana veljelleen Faaraon edessä (2.Moos.4:16-17), sekä Israelin edessä: ”Niin Mooses sanoi Joosualle: ’Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni.’ Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla” (2.Moos.17:9,11).

Näin Pyhä Henki lähtee Jumalasta, joka on Henki: ”Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ’Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.’ Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ’Ottakaa Pyhä Henki’” (Joh.20:21-22).

Isä on Kristuksen ja meidän Jumalamme: ”Jeesus sanoi hänelle: ’Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö’” (Joh.20:17). Mutta koska Jeesus Kristus on ainosyntyinen Jumalan Poika, on hän myös meidän Jumalamme: ”Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ’Minun Herrani ja minun Jumalani!’ Jeesus sanoi hänelle: ’Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat’” (Joh.20:28,29).

Babylonin jumala Kolminaisuus ei ole ainoa epäjumala, vaan kaikki se, mikä on esteenä meidän ja Kristuksen välillä, on epäjumalan palvontaa: ”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina: heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:18-21). YHWH siunatkoon sinua Kristuksen nimessä, aamen!