Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Silloin kun Jumala antoi ihmisille kirjoitustaidon, kirjaimet olivat symbolikuviokirjoitusta, jota luettiin oikealta vasemmalle. Kuvan kiveen piirtämäni Yehovah'n nimi Muinais Hepreaksi: Yad Hey Vav Hey.

Ketä, keitä tai mitä Jumalaa palvelet?

Nykyaikana tämä kysymys on erittäin ajankohtainen, ”Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monta.” Matt.24:5. ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” 1Joh.2:18. Antikristuksen henki on langenneen Luciferin henki, joka on pyrkinyt korottamaan itsensä Jumalan vertaiseksi. Hän esiintyy jumalana, jota on palvottava ja jumaloitava ja toteltava. Väärentämässään Jumalan laissa hän, Saatana, julistaa: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi: Sinulla ei saa olla muita jumalia.” (Katolisen jumalan kymmenen käskyä KKK 2051, I käsky). Tämä epäjumala on Lucifer eli "Pyhä Kolminaisuus".

Väärentämättömissä kymmenissä käskyissä Jumalan nimi YHVH (Yehovah) mainitaan seitsemän kertaa ihmisen suhteessa Jumalaan ja kerran ihmisen suhteessa lähimmäiseen. Vaikka Jumala kieltää ottamasta pois tai lisäämästä mitään Hänen pyhään sanaansa (Ilm.22:18–19), on Raamatusta kuitenkin poistettu Jumalan nimi YHVH (Yehovah) ja laitettu tilalle Herra! Raamatussa Jumalan nimi YHVH kuuluisi olla noin 7000 kertaa. Raamatussa olevista kymmenistä käskyistäkin on rohjettu poistaa Jumalan pyhä nimi. Minulla on ”Hebrew-English Old Testament”, jossa Jumalan nimi on niin kuin sen kuuluukin olla: YHVH, joka lausutaan Ellen G. Whiten mukaan: "Yehovah". YHVH tarkoittaa: HÄN ON. Katso Jeff A. Benner: This is my Name - יהוה and אהיה (Part 2 of 2). 

https://youtu.be/51h8ssppxn0

Näin kuuluvat 10 käskyä heprean kielestä sanasta sanaan englanniksi käännettynä:

1. I YHVH (Yehovah) God-of-you who I-brought-you from-land-of Egypt from-house-of slaveries not he-shall-be to-you gods other-ones before face-of-me.

2. Not you-shall-make for-yourself idol or-any-of image that in-the-heavens from-above or-that on-the-earth from-beneath or-that in-the-waters from-below to-the-earth. Not you-shall-bow to-them and-not you-shall-worship-them for I YHVH (Yehovah) God-of-you God jealous punishing sin-of fathers on children to third-ones and-to fourth-ones to-ones-hating-me but-showing love to-thousands to-ones-loving-me and-to-ones-keeping-of commandments-of-me.

3. Not you-shall-take name-of YHVH (Yehovah) God-of-you for-the-misuse for not he-will-hold-guiltless YHVH (Yehovah) who he-takes name-of-him for-the-misuse.

4. To-remember day-of the-Sabbath to-keep-holy-him six-of days you-shall-labor and-you-shall-do all-of work-of-you but-day-of the-seventh Sabbath to-YHVH (Yehovah) God-of-you not you-shall-do any-of work you or-son-of-you or-daughter-of-you manservant-of-you or-maidservant-of-you or-animal-of-you or-alien-of-you who within-gates-of-you for six-of days he-made YHVH (Yehovah) the-heavens and the-earth the-sea and all that in-them but-he-rested on-the-day the-seventh for this he-blessed YHVH (Yehovah) day-of the-Sabbath and-he-made-holy-him.

5. Honor father-of-you and mother-of-you that they-may-be-long days-of-you in the-land that YHVH (Yehovah) God-of-you giving to-you.

6. Not you-shall-murder.

7. Not you-shall-commit-adultery.

8. Not you-shall-steal.

9. Not you-shall-give against-neighbor-of-you testimony-of false.

10. Not you-shall-covet house-of neighbor-of-you not you-shall-covet wife of neighbor-of-you or-manservant-of-him or-maidservant-of-him or-ox-of-him or donkey-of-him or-anything that to-neighbor-of-you.

Jumalan laki, joka on tuomitseva meidät, joko ikuiseen elämään tai ikuiseen kadotukseen, ilmoittaa nimeltä Hänet, jota meidän tulee Jumalana palvoa ja kunnioittaa: Hänen korkeasti pyhä nimensä on hepreaksi YHVH, englanniksi Yehovah ja suomeksi se voi olla myös Yehovah. Septuagintassa (LXX), joka on ensimmäinen Vanhan Testamentin käännös hepreasta kreikaksi, noin vuodelta 280 eKr., kääntäjät, luvultaan 70, pitivät Israelin Jumalan nimen niin pyhänä, että säilyttivät sen alkuperäisessä, heprealaisessa muodossa HVHY kreikankielisessä käännöksessään. Sellaista jumalaa, jonka nimi on "Pyhä Kolminaisuus", ei Raamatun Jumala tunne (Luuk.13:27, Joh.8:44).

Ancient Hebrew on Luojamme ihmisilleen antama kieli, sillä se on muinaisin heprean kieli, jota on löytynyt esim. kiveen kaiverrettuina lyhyinä teksteinä. Jeff A. Benner ja hänen ”The Ancient Hebrew Recearch Center” on tämän kielen tuntija, jonka esityksistä on paljon hyötyä Tenackin (Vanhan Testamentin) ja Jumalan tuntemisessa. Jumalan omalla sormellaan kirjoittama laki kivitauluissa on Paleo hepreaa.  Muinaisin heprea oli piktograafista kirjoitusta, eli kirjaimet olivat graafisia piirroskuvioita, joilla oli omat merkityksensä jo sinällään. Kuvioita yhdistämällä muodostui sisältörikkaita sanoja ja lauseita. Tämän tekstimuodon tähän asti varhaisimmat löydöt ajoittuvat noin 2000 v. eKr., eli 2000 vuotta maailmamme luomisesta. Mooses sai Jumalalta kiviset laintaulut 1500 eKr., eli 2500 vuotta luomisesta, joissa teksti on Paleo hepreaa Ron Wyatt'in arkeologisen löydön mukaan.

Päälikuvaan olen piirtänyt kiveen Jumalani nimen HVHY (merkitsee: Hän on, Hän on olemassa, tai, Hän elää) muinaisimmalla heprealla, joka kirjoitetaan oikealta vasemmalle, joten kivessä Jumalan nimi on peilikuvana meidän kirjoitukseemme nähden. Jumalani pyhän nimen neljään kirjaimeen sisältyy valaisevaa tietoa Jumaluudesta, sillä hepreankielessä nimi tarkoittaa kantajansa luonnetta. 

Yad = käsivarsi ja suljettu käsi. Merkitys: käsi, tehdä työtä, heittää, luoda, palvoa, jumaloida

Hey = mies kädet kohotettuna. Merkitys: katsoa, paljastaa, puhaltaa, hengitys, henkäys, henki

Vav = telttatikku (joilla teltta sidotaan tukevasti maahan), naula. Merkitys: lisätä, liittää, yhdistää

Hey = mies kädet kohotettuna. Merkitys: katsoa, paljastaa, puhaltaa, hengitys, henkäys, henki

Jumalan nimen piktograafisista kirjaimista olen löytänyt seuraavia sanomia Jumalasta:

”KÄTTÄ KATSO, NAULAA KATSO.” ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan.” 2.Kor.5:19. ”Ellen näe Hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni Hänen kylkeensä, en minä usko.” Joh.20:25.

”PALVO JA JUMALOI MIESTÄ KÄDET KOHOTETTUNA LISÄÄ MIES KÄDET KOHOTETTUNA.” Jumaluuteen kuuluvat Isä-Jumala ja Hänen ainosyntyinen Poikansa. ”Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä Hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan Hän on antanut kaiken tuomion Pojalle. Että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on Hänet lähettänyt.” Joh.5:21-23.

Mies kädet kohotettuna on Henki: ”Jumala on Henki; ja jotka Häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” Joh.4:24. Mooses sai olla Jumalana veljelleen Faaraon edessä (2.Moos.4:16-17), sekä Israelin edessä: ”Niin Mooses sanoi Joosualle: ’Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni.’ Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla.” 2Moos.17:9,11.

Näin Pyhä Henki tulee Jumalasta, joka on itse Henki: ”Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ’Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.’ Ja tämän sanottuaan Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ’Ottakaa Pyhä Henki’.” Joh.20:21-22.

Isä on Kristuksen ja meidän Jumalamme: ”Jeesus sanoi hänelle: ’Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö’.” Joh.20:17. Mutta koska Jeesus Kristus on ainosyntyinen Jumalan Poika, on Hän myös meidän Jumalamme, jonka kautta voimme rukouksessa olla yhteydessä Korkeimpaan: ”Tuomas vastasi ja sanoi Hänelle: ’Minun Herrani ja minun Jumalani!’ Jeesus sanoi hänelle: ’Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat’.” Joh.20:28,29. Isästä syntymänsä kautta Poika on samaa olemusta Isän kanssa. Isä on aina ollut, siis, Isä on ollut ennen Poikaa. Isä ei ole milloinkaan kuollut, mutta Poika kuoli ristillä ja Isä kutsui Hänet lähettämänsä enkelin kautta ylös haudasta.

YHVH, HÄN ON

"Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Yehovah'lle tämän virren; he sanoivat näin: 'Minä veisaan Yehovah'lle, sillä Hän on ylen korkea; hevoset ja miehet Hän mereen syöksi. Yehovah on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja Hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän Häntä, Hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan Häntä." 2Moos.15:1,2.

"Älä kumarra muuta Jumalaa; sillä Yehovah on nimeltänsä Kiivas, Hän on kiivas Jumala." 2Moos.34:14.

"Lisätköön Yehovah, teidän isienne Jumala, teitä vielä tuhatkertaisesti ja siunatkoon teitä, niinkuin Hän on teille puhunut." 5Moos.1:11.

"Niin varokaa, ettette unhota Yehovah'n, teidän Jumalanne, liittoa, jonka Hän on tehnyt teidän kanssanne, ettekä tee itsellenne Jumalan kuvaa, mitään sen muotoista kuvaa, jota Yehovah, sinun Jumalasi, on kieltänyt sinua tekemästä. Sillä Yehovah, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala." 5Moos.4:23,24.

"Mutta Yehovah hallitsee iankaikkisesti; Hän on pystyttänyt istuimensa tuomitaksensa."Psal.9:8.

"Tietäkää, että Yehovah on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja Hänen me olemme, Hänen kansansa ja Hänen laitumensa lampaat." Psal.100:3

"... Mikä on Hänen nimensä ja mikä on Hänen Poikansa nimi, jos sen tiedät? Jokainen Jumalan sana on taattu, Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaavat." Sanl.30:4,5.

"Sillä näin sanoo Yehovah, joka on luonut taivaan - Hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; Hän on sen vahvistanut, ei Hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi Hän sen valmisti: Minä olen Yehovah eikä toista ole." Jes.45:18.

"Mutta Yehovah on totinen Jumala; Hän on elävä Jumala ja iankaikkinen kuningas." Jer.10:10.

"Näin sanoo Yehovah Sebaot: 'Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa Hän on kasvava, ja Hän on rakentava Yehovah'n temppelin. Yehovah'n temppelin Hän on rakentava, ja valtasuuruutta Hän on kantava ja Hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä." Sak.6:12,13.

"Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin Hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös Hänellä on elämä itsessänsä." Joh.5:26.

"Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut." Apt.4:11.

"Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että Hän on Jumalan Poika." Apt.9:20.

"Ja Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että Hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten Tuomariksi."Apt.10:42.

Näistä muutamista jakeista monien vastaavien joukosta voimme päätellä, että Yehovah on sekä Isän että Pojan nimi (Hebr.1:1-4).

Babylonin jumala "Kolminaisuus" "The Trinity" ei ole ainoa epäjumala, vaan kaikki se, mikä on esteenä meidän ja Kristuksen välillä, on epäjumalan palvontaa: ”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina: heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.” Fil.3:18-21.

YHVH siunatkoon sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen!

Jumala salli nöyrän palvelijansa Ron Wyatt'in löytää Jeremian kätkön Golgatan uumenista. Sieltä löytyivät Israelin erämaavaelluksen aikainen pyhäkköteltta kaluineen, myös liitonarkki laintauluineen ja armonistuimineen, jonka päälle kalliohalkeamasta oli valunut Kristuksen sovintoveri! Kuvakaappaus YouTubesta: The ARK and the BLOOD The Discovery of the Ark of the Covenant. Jumalan omalla sormellaan kirjoittamassa 10 käskyn laissa on Hänen korkeasti pyhä nimensä YHVH oikeanpuoleisessa taulussa 7 kertaa ja vasemmanpuoleisessa taulussa 1 kertaa kirjoitettuna.

Jeremian kätkö on löytynyt!

Name Jeremiah (Yirmiyahu) means "YEHOVAH has uplifted", or "YEHOVAH will exalt". "Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä." Joh.3:14,15.

Jumalani nimi on Yehovah

Trinity on Babylonin jumala. Yehovah'n Pojan nimi on Yeshua, Jeesus.

Luojan nimi ihmisen DNA:ssa!