Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jumala on vetämässä suojaavaa peitettään jumalattoman maailman yltä, niinpä Saatanan valta luonnossa ja ihmisissä voimistuu voimistumistaan, mutta Jumala on suojaava jokaisen Jeesukseen turvaavan sielun suurena hädän päivänä. Fotoart: Reino Kuikka 2019

Seurakunnan luopumus ennen Kristuksen tuloa

Raamattuni kertoo selvin sanoin, että Jeesuksen tuloa odottava seurakunta on syvässä luopumuksen tilassa aikana, jolloin Jeesus on lupauksensa mukaisesti tulossa hakemaan pelastettunsa taivaskotiin.

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen”, Joh.14:1-3. Elämme juuri tässä ajassa, jolloin Jeesuksen lupaus opetuslapsilleen on toteutuva! Mutta, mikä erittäin surullinen profetia onkaan toteutumassa sitä ennen?

”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että Hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2.Tess.2:1-12.

Apostolien aikainen Kristukselle rakennettu seurakunta odotti kiihkeästi Jeesuksen lupauksen täyttymistä, mutta Jumala halusi Paavalin kautta kertoa kansalleen, mitä täytyy vielä tapahtua ennen Jeesuksen toista tulemista. Seurakunta tulee luopumaan Jumalastaan ja muuttumaan Kristuksen viholliseksi. Muutos tapahtuisi ”valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä”, eli, vuosikymmenten ja muutamien vuosisatojen kuluessa ennen uskollinen seurakunta muuttuisi askel askeleelta Jumalalle uskottomaksi maalliseen valtaan ja pakanuuteen yhtyneeksi portoksi. Kuitenkin se sanoo itseään alkuperäiseksi Kristuksen seurakunnaksi, johtajanaan paavillinen valtajärjestelmä. Sen keulakuva sanoo olevansa Kristuksen sijainen maan päällä, vaikka hän todellisuudessa on Perkeleen sijainen maan päällä, katso  video tekstin jälkeen. ”Hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala”. Paavinvalta pitää valtansa merkkinä sitä, että hänellä on valta muuttaa Jumalan korkeasti pyhä laki. Tällä hän korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle, sillä Jumala ei ole muuttanut lakiaan, eikä tule milloinkaan muuttamaan. Aikanaan tämä röyhkeä Yehovah'n vastustaja on tuhoutuva lopullisesti (Ilm.18 luku).

Me nykyajan ihmiset kaikkialla planeetallamme olemme tulleet Raamatussa ennustettuun viimeiseen ratkaisun aikaan. Ikuinen kohtalomme riippuu siitä, kumman puolelle omasta tahdostamme asetumme: Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, vai kadottajan eli Saatanan, jota myös Perkeleeksi kutsutaan? Viimeinen taisto sieluistamme huipentuu koetukseen, pidämmekö Jumalan käskyt kuten Jeesus piti, taikka Juudaksen lailla Paavin käskyt.

”Käskyt sinä tiedät: ’Älä tee huorin’, ’Älä tapa’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’”, Luuk.18:20. Niinkuin huomaat, Jeesus puhuu Kymmenistä käskyistä, jotka Hän piti ja meidänkin tulee pitää: ”Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn Hänen rakkaudessaan.” Joh.15:10. Jesuiittapaavi haluaa erottaa kaikki ihmiset Jumalan ja Kristuksen rakkaudesta pakottamalla meidät hylkäämään Yehovah'n lain ja alistumaan hänen jumalattoman lakinsa alle.

Nyt on viimeinen aika turvata Jeesukseen ja Hänen Jumalaansa ja meidän Jumalaamme Yehovah'aan, että kestäisimme edessä olevan suuren koetuksen. ”Ja lohikäärme (Perkele) vihastui vaimoon (Jumalalle ja Kristukselle uskolliseen seurakuntaan) ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus”. Ilm.12:17.

Paavin jumalan käärmehalli

Adventtikirkon luopumus